Statystyka - strona 16

Dystrybuanta rozkładu normalnego - tabela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1442

   Dystrybuanta rozkładu normalnego                             u 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0 0,5 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 0,52790 0,53188 0,53586 0,1 0,53983 0...

Kwantyle rozkładu t-studenta - tabela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1974

Kwantyle rozkładu t-Studenta                                                                     α                                     k 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,001 1 ...

Kwantyle rozkładu x kwadrat - tabela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Kwantyle rozkładu χ 2                                                                                                               α                                                         k 0,999 0,99 0,98 0,9...

Statystyka - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

( 30 ( 30 ( 100 duże n małe n średnie n1+n2122 dwie średnie n30 wariancja dwie wariancje parametr korelacja ro=0 (n-2 stopnie swobody) test zgodności: r - klasy, ni - liczebność klasy, gdy ni...

Szereg czasowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

„Szereg czasowy” y 1 ; y 2 ; y 3 ; ...; y n Jest to szereg szczegóowy, uporzdkowany ze wzgldu na czas, który reprezentuj kolejne numery: 1, ..., n y t to warto badanej cechy w okresie lub momencie „t” Wskanik dynamiki (indexy) y b to wa...

Egzamin z organizacji i zarządzania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

1. Kiedy i dlaczego ludzie zaczęli odczuwać potrzebę naukowej organizacji pracy? Potrzeba taka zrodziła się dopiero po rewolucji przemysłowej, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniejszego przebiegu sztuki kierowania nie potrafimy opisać, ale możemy przyjąć hipotezę (Krzyżanowski) że człowi...

Interpretacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1351

Modalna (wartość typowa / dominanta ) „Mo”- najczęściej występująca wartość; miara tendencji centralnej Średnia arytmetyczna - średnio argumenty przyjmują wartość X; miara mianowana o dużej wartości poznawczej w odniesieniu do zbiorowości jednorodnej Średnia geometryczna - badanie tempa zmiany zj...

Statystyka - zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
 • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1939

Zebrano oceny z zaliczenia ze statystyki opisowej na Wydziale Zarządzania i otrzymano następujący rozkład Wyznaczyć i zinterpretować następujące miary statystyczne: a) średnią i odchylenie standardowe z próby, b) dominantę, c) medianę i kwarty...

Korelacja i regresja liniowa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

KORELACJA I REGRESJA LINIOWA Korelacja (zależność korelacyjna) w statystyce oznacza zależność między cechami (współzależność cech). Zajmujemy się badaniem dwóch cech jednocześnie. Sprawdzamy, czy istnieją zależności (związki) między tymi dwiema cechami. Korelacja występuje wtedy, gdy określonym wa...