Statystyka - zadanie (bezrobocie)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - zadanie (bezrobocie) - strona 1 Statystyka - zadanie (bezrobocie) - strona 2 Statystyka - zadanie (bezrobocie) - strona 3

Fragment notatki:

doc i ma 12 stron. Zadanie dotyczy problemu bezrobocia i zawiera. określenie obszaru zmienności R, liczby przedziałów klasowych, rozpiętości przedziałów klasowych. Na tej podstawie sporządzony jest wielostopniowy szereg rozdzielczy, histogram i krzywa liczebności. W kolejnej części obliczona jest średnia arytmetyczna. Następne są miary rozproszenia: wariancja, odchylenie standardowe, typowy obszar zmienności, odchylenie przeciętne. Policzone w zadaniu miary asymetrii to moment trzeci centralny i moment trzeci względny, natomiast miary koncentracji to: moment czwarty centralny, moment czwarty względny i współczynnik koncentracji Pearsona. Wyrysowana jest również krzywa Lorenza.

Tabela nr 1. Zaległości w spłacie kredytu mieszkaniowego w zasobach spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.
Lp.
Województwa
Stopa bezrobocia w procentach
1
Warszawskie
6,5
2
Bialskopodlaskie
14,1
3
Białostockie
14,8
4
Bielskie
10,3
5
Bydgoskie
19,9
6
Chełmskie
16
7
Ciechanowskie
21,3
8
Częstochowskie
11,8
9
Elbląskie
25,1
10
Gdańskie
14,6
11
Gorzowskie
22,4
12
Jeleniogórskie
19,4
13
Kaliskie
17,5
14
Katowickie
10
15
Kieleckie
17,8
16
Konińskie
19,8
17
Koszalińskie
29,2
18
Krakowskie
8,4
19
Krośnieńskie
17,2
20
Legnickie
19,7
21
Leszczyńskie
14,5
22
Lubelskie
14,7
23
Łomżyńskie
15,8
24
Łódzkie
19,5
25
Nowosądeckie
15,5
26
Olsztyńskie
24,5
27
Opolskie
14,7
28
Ostrołęckie
19,7
29
Pilskie
22,9
30
Piotrkowskie
19,4
31
Płockie
19,5
32
Poznańskie
8,4
33
Przemyskie
17,3
34
Radomskie
17,6
35
Rzeszowskie
17,8
36
Siedleckie
16,7
37
Sieradzkie
15
38
Skierniewickie
10,6
39
Słupskie
29,8
40
Suwalskie
25,4
41
Szczecińskie
11,5
42
Tarnobrzeskie
15,2
43
Tarnowskie
10,9
44
Toruńskie
21,9
45
Wałbrzyskie
23,2
46
Włocławskie
22,7
47
Wrocławskie
10,5
48
Zamojskie
14,2
49
Zielonogórskie
18,2
Wstęp
Przedmiotem pracy jest analiza wielkości bezrobocia w poszczególnych województwach Polski w 1994r. Powyższe dane (Tablica nr1) pochodzą z Rocznika Statystycznego Polski wydanego przez GUS z roku 1995. Dane te zostały przedstawione za pomocą cechy ilościowej ciągłej.
SZEREG ROZDZIELCZY WIELOSTOPNIOWY
Aby ułatwić analizę i porównanie danych pogrupuję je w szereg rozdzielczy przedziałowy. Warianty ujęto w klasy.
Empiryczny obszar zmienności R to różnica między największą i najmniejszą wartością zmiennej w badanej zbiorowości:
R = xmax - xmin
R = 29,8 - 6,5 = 23.3
Liczba przedziałów klasowych k:


(…)

… standardowe s określa, o ile wszystkie jednostki danej zbiorowości różnią się średnio od średniej arytmetycznej badanej zmiennej. Jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji: S = 4,63
Stopa bezrobocia w Polsce w poszczególnych województwach różni się od średniej arytmetycznej przeciętnie o 4,63%.
Typowy obszar zmienności xtyp to obszar, w którym mieści się około 2/3 wszystkich jednostek badanej zbiorowości…

942,94
23,5 - 26,9
25,2
4
100,8
8,16
11,90
97,96
96,62
740,21
26,9 - 30,3
28,6
1
28,6
2,04
3,38
100,00
100,00
200,64
Razem
-
49
847,2
100,00
100,00
-
-
4265,34
K = (5000 - 4265,34) / 5000
K = 0,147
Koncentracja procentowego udziału lokatorów zalegających ze spłacaniem kredytu mieszkaniowego w poszczególnych województwach nie jest silna.
Wykres nr 3. Krzywa Lorenza.
Krzywa Lorenza znajduje się blisko…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz