Zadania z bezrobocia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z bezrobocia - strona 1 Zadania z bezrobocia - strona 2 Zadania z bezrobocia - strona 3

Fragment notatki:

Tabela nr 1. Zaległości w spłacie kredytu mieszkaniowego w zasobach spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.
Lp.
Województwa
Stopa bezrobocia w procentach
1
Warszawskie
6,5
2
Bialskopodlaskie
14,1
3
Białostockie
14,8
4
Bielskie
10,3
5
Bydgoskie
19,9
6
Chełmskie
16
7
Ciechanowskie
21,3
8
Częstochowskie
11,8
9
Elbląskie
25,1
10
Gdańskie
14,6
11
Gorzowskie
22,4
12
Jeleniogórskie
19,4
13
Kaliskie
17,5
14
Katowickie
10
15
Kieleckie
17,8
16
Konińskie
19,8
17
Koszalińskie
29,2
18
Krakowskie
8,4
19
Krośnieńskie
17,2
20
Legnickie
19,7
21
Leszczyńskie
14,5
22
Lubelskie
14,7
23
Łomżyńskie
15,8
24
Łódzkie
19,5
25
Nowosądeckie
15,5
26
Olsztyńskie
24,5
27
Opolskie
14,7
28
Ostrołęckie
19,7
29
Pilskie
22,9
30
Piotrkowskie
19,4
31
Płockie
19,5
32
Poznańskie
8,4
33
Przemyskie
17,3
34
Radomskie
17,6
35
Rzeszowskie
17,8
36
Siedleckie
16,7
37
Sieradzkie
15
38
Skierniewickie
10,6
39
Słupskie
29,8
40
Suwalskie
25,4
41
Szczecińskie
11,5
42
Tarnobrzeskie
15,2
43
Tarnowskie
10,9
44
Toruńskie
21,9
45


(…)

…) pochodzą z Rocznika Statystycznego Polski wydanego przez GUS z roku 1995. Dane te zostały przedstawione za pomocą cechy ilościowej ciągłej.
SZEREG ROZDZIELCZY WIELOSTOPNIOWY
Aby ułatwić analizę i porównanie danych pogrupuję je w szereg rozdzielczy przedziałowy. Warianty ujęto w klasy.
Empiryczny obszar zmienności R to różnica między największą i najmniejszą wartością zmiennej w badanej zbiorowości:
R = xmax - xmin
R = 29,8 - 6,5 = 23.3 Liczba przedziałów klasowych k:
dla n = 49
k = 7
Rozpiętość przedziałów klasowych h:
h = 23,3 / 7
h = 3,3
Po dokonaniu powyższych obliczeń dokonano grupowania wariacyjnego (tabela nr 2). Dolną granicą pierwszego przedziału klasowego jest wartość minimalna cechy.
Tabela nr 2. Szereg rozdzielczy wielostopniowy
Klasa
Stopa bezrobocia w procentach
Województwa
1
6,5 - 9,9…
….
Ponieważ szereg ma zamknięte przedziały klasowe obliczono średnią arytmetyczną.
Średnia arytmetyczna xśr to suma wartości zmiennej wszystkich jednostek badanej zbiorowości podzielona przez liczbę tych jednostek.
Do obliczenia średniej arytmetycznej niezbędne jest wyznaczenie środków przedziałów klasowych. Wyniki zamieszczono w tabeli nr 3.
Tabela nr 3. Szereg rozdzielczy wielostopniowy ze środkami przedziałów…
… ROZPROSZENIA
Miary rozproszenia ( zwane też miarami zmienności, zróżnicowania lub dyspersji) służą do badania stopnia zróżnicowania wartości zmiennej.
Wariancja s2 to średnia arytmetyczna z kwadratów odchyleń poszczególnych wartości cechy od średniej arytmetycznej całej zbiorowości.
Tabela nr 5. Szereg rozdzielczy wielostopniowy z wartościami niezbędnymi do wyznaczenia odchylenia przeciętnego.
Numer klasy…
… standardowe s określa, o ile wszystkie jednostki danej zbiorowości różnią się średnio od średniej arytmetycznej badanej zmiennej. Jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji: S = 4,63
Stopa bezrobocia w Polsce w poszczególnych województwach różni się od średniej arytmetycznej przeciętnie o 4,63%.
Typowy obszar zmienności xtyp to obszar, w którym mieści się około 2/3 wszystkich jednostek badanej zbiorowości…

3
2
9,9 - 13,3
7
3
13,3 - 16,7
10
4
16,7 - 20,1
18
5
20,1 - 23,5
6
6
23,5 - 26,9
3
7
26,9 - 29,9
1
W celu dokonania wstępnej analizy rozkładu cechy, sporządzono histogram (wykres nr 1) i krzywą liczebności (wykres nr 2).
Wykres nr 1. Histogram
Wykres nr 2. Krzywa liczebności
Na podstawie histogramu i krzywej liczebności można zauważyć, że rozkład jest asymetryczny (asymetria prawostronna…

942,94
23,5 - 26,9
25,2
4
100,8
8,16
11,90
97,96
96,62
740,21
26,9 - 30,3
28,6
1
28,6
2,04
3,38
100,00
100,00
200,64
Razem
-
49
847,2
100,00
100,00
-
-
4265,34
K = (5000 - 4265,34) / 5000
K = 0,147
Koncentracja procentowego udziału lokatorów zalegających ze spłacaniem kredytu mieszkaniowego w poszczególnych województwach nie jest silna.
Wykres nr 3. Krzywa Lorenza.
Krzywa Lorenza znajduje się blisko…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz