Statystyka - strona 13

Cw10_-estymacja_cz2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Ćw.10   T:  Estymacja  przedziałowa  cz.2    i  3–  przedziały  ufności  dla  wariancji  i  wskaźnika  struktury  oraz  minimalna wielkośd próby.  1.  Omówienie modeli dla wariancji...

Cw-11-12-_weryfikacja_hipotez_-_jeden_parametr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Dw.11-12  T: Weryfikacja hipotez statystycznych  1.  Pojęcia podstawowe.  2.  Konstrukcja testu istotności.  3.  Dokładne omówienie metody w przypadku hipotezy o wartości  średniej w populacji  4.  Zadania – modele dla...

Cw_9_-estymacja_przedzialowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Dw.9    T: Estymacja przedziałowa 1    Cel: Zapoznanie się z pojęciem estymatora i zrozumienie zasad estymacji przedziałowej.  Plan:  1.  Przypomnienie wiadomości z wykładu: estymator, prób...

Cw_13_-weryfikacja_hip-2_parametry

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Dw.13  T: Weryfikacja hipotez statystycznych –cd.  1.  Weryfikacja hipotez statystycznych dla dwóch parametrów   2.  Weryfikacja hipotez statystycznych ...

Cwiczenia_1-2_-_analiza_szeregow_

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1491

Ćwiczenia 1, 2  1.  Statystyka – (zjawiska masowe i narzędzia do ich analizy)  2.  Pojęcia podstawowe – populacja generalna i próba, jednostka statystyczna, cecha statystyczna i jej rodzaje,  rozkład cechy.  3.  Przedstawienie surowyc...

Momenty_zwykle_i_centralne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

Momenty zwykle i centralne  Moment zwykły rzędu r:  k r m x f r i i i  1 (xi – środek przedziału klasowego)  Moment centralny rzędu r:    k r M ( x x ) f r i i i  1 Miary asymetrii – centralny moment standaryzowany rzędu 3:    M 3 As 3 ...

Statystyka matematyczna_zadania_1_F

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Statystyka matematyczna    Zadania    ZESTAW 1    1.  Firma  przygotowująca  imprezy  artystyczne  organizuje  krakowskie  Wianki,  coroczną  imprezę  plenerową dla mieszkańców Krakowa. Jeżeli nie będzie padał deszcz, firma przewiduje zyski  z tego  przedsięwzięcia  na  poziomie  200  tys.  złoty...

Statystyka matematyczna_zadania_2_F

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Statystyka matematyczna    Zadania    ZESTAW 2      1.  Producent  samochodów  chce  oszacować  średnie  zużycie  paliwa  przez  nowy  model  samochodu  mierzone ilością kilometrów przejechanych na autostradzie na jednym litrze benzyny. Z doświadczeń  z  podobnymi  modelami  producent  wie,  że  ...

Statystyka matematyczna_zadania_3_F

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Statystyka matematyczna    Zadania    ZESTAW 3      1.  Z  raportu  CBOS  wynika,  że  w  końcu  1999  roku  14%  Polaków  twierdziło,  że  jest  zupełnie  zadowolonych  ze  swojego  życia.  Jak  duża  powinna  być  próba,  aby  na  poziomie  ufności  0,97,  z  błędem nie większym niż 3% ocenić p...

Statystyka matematyczna_zadania_4_F

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Statystyka matematyczna    Zadania    ZESTAW 4      1. Producent samochodów wyposaża pewien model pojazdu w produkowane przez siebie silniki 1,6.  Producent  wie,  że  średnio  samochody  te  na  8  litrach  paliwa  przejeżdżały  100  km  na  autostradzie.  Odchylenie standardowe wynosi 0,5 litra...