Statystyka matematyczna_zadania_4_F

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka matematyczna_zadania_4_F - strona 1 Statystyka matematyczna_zadania_4_F - strona 2

Fragment notatki:


Statystyka matematyczna    Zadania    ZESTAW 4      1. Producent samochodów wyposaża pewien model pojazdu w produkowane przez siebie silniki 1,6.  Producent  wie,  że  średnio  samochody  te  na  8  litrach  paliwa  przejeżdżały  100  km  na  autostradzie.  Odchylenie standardowe wynosi 0,5 litra. Producent chce wiedzieć czy zmiany wprowadzone ostatnio  w silnikach zmienią zużycie paliwa tego modelu. Wykonano losowo 30 jazd próbnych na autostradzie,  na podstawie których stwierdzono, że średnio pojazdy pokonywały 100 km na 7,6 litra benzyny. Przy  poziomie istotności 0,05 określ czy zużycie paliwa ulepszonych silników różni się od zużycia starszej  wersji silnika.    2.  Firma  doradztwa  inwestycyjnego  zapewnia,  że  przeciętny  przychód  z  akcji  w  sektorze  IT  wynosi  15,5%. Inwestor chce sprawdzić tę opinię. Pobiera próbę złożoną z 50 akcji sektora IT i stwierdza, że  średni przychód z akcji wyniósł 14,8% a odchylenie standardowe 3,6%. Czy inwestor ma dostateczne  podstawy do odrzucenia zapewnień firmy doradczej przy poziomie istotności 0,05?    3. Przeprowadzono badania placówek bankowych o podobnej wielkości różnych banków obecnych na  rynku pod względem kosztów funkcjonowania. Pobrano próbę 26 placówek, dla których  średni koszt  wyniósł 54 tys. złotych a odchylenie standardowe 16 tys. złotych.. Zakładając, że koszty działalności  mają  rozkład  normalny    zweryfikuj  hipotezę,  że  średni  koszt  dla  wszystkich  placówek  tego  typu  wynosi 60 tys. złotych, przy poziomie istotności wynoszącym 0,05.    4.  Analityk  finansowy  chce  porównać  współczynniki  zwrotu  z  akcji  spółek  z  branży  naftowej  oraz  spółek  określanych  mianem  blue  chips.  Powszechnie  wiadomo,  że  odchylenie  standardowe  dla  tych  współczynników  w  przypadku  spółek  naftowych  wynosi  5,1%,  a  dla  spółek  blue  chips  -  6,7%.  Analityk pobrał próbę 32 spółek naftowych, dla których średni zwrot wyniósł 34,1%, oraz 49 spółek  blue  chips,  dla  których  średni  zwrot  wyniósł  34,9%.  Poziom  istotności  został  ustalony  na  0,01.  Czy  występuje istotna różnica w średnim zwrocie z akcji między tymi dwoma rodzajami spółek?    5.  Pobrano  próbę  studentów,  którzy  pisali  egzamin  za  statystyki.  Wyniki  egzaminu  dla  tych  osób  przedstawiają się następująco:  - mężczyźni: 72 , 69 , 98 , 66 , 85 , 76 , 79 , 80 , 77  - kobiety: 81 , 67 , 90 , 78 , 81 , 80 , 76  Na poziomie istotności 0,01 sprawdź czy średni wynik kobiet jest wyższy niż średni wynik mężczyzn. 

(…)

… standardowe
1,31 kg. Na poziomie istotności 0,05 sprawdź czy dzieci spożywające produkty producenta żywności
mają niższe przyrosty wagi? Oblicz i zinterpretuj prawdopodobieństwo testowe p.
7. Udział w rynku branży FMCG bardzo wyraźnie reaguje na kampanie reklamowe. Jedna ze spółek
wie, że jej udział w rynku wynosił 21% i chce wiedzieć czy udział zmienił się wskutek ostatniej
kampanii reklamowej konkurentów…
…, które zakończyły okres leasingowy. Okazało się, że w
przypadku 158 samochodów przebieg był niższy niż 120 tys. km. Sprawdź czy w ostatnim czasie
frakcja samochodów z przebiegiem niższym niż 120 tys. wzrosła.
9. Przyjmuje się, że wariancja czasu oczekiwania przed okienkiem w banku przekracza 1,5 [minut do
kwadratu], to obsługi wymaga zmian (np. poprzez zwiększenie liczby otwartych okienek, szkoleń
pracowników itp…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz