Cw_9_-estymacja_przedzialowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cw_9_-estymacja_przedzialowa - strona 1

Fragment notatki:


Dw.9    T: Estymacja przedziałowa 1    Cel: Zapoznanie się z pojęciem estymatora i zrozumienie zasad estymacji przedziałowej.  Plan:  1.  Przypomnienie wiadomości z wykładu: estymator, próba prosta i własności estymatorów.  2.  Estymacja punktowa.  3.  Estymacja przedziałowa – wyprowadzenie modelu dla średniej przy znanej wariancji.  4.  Interpretacja przedziałów ufności.   5.  Omówienie modeli dla średniej – zastosowanie  rozkładu  t-Studenta.  6.  Obliczenia praktyczne:    Przykład 1  Zakłada się, że miesięczne wydatki na odzież w rodzinach 4-osobowych mają rozkład normalny.  a)  Oszacowad metodą przedziałową wartośd średnią wydatków na odzież, jeśli na podstawie 10  losowo wybranych rodzin w pewnym osiedlu otrzymano średnią dla wydatków równą 256 zł.,  odchylenie  standardowe  równe  30  zł.  Z  wcześniejszych  badao  wiemy  także,  że  wariancja  miesięcznych  wydatków  na  odzież  w  populacji  4-osobowych  rodzin  wynosi  900  zł.  Przyjmij  wsp. ufności równy 0,98. Dodatkowo oblicz maksymalny błąd szacunku.  b)  Oszacowad metodą przedziałową wartośd średnią wydatków na odzież, jeśli na podstawie 10  losowo wybranych rodzin w pewnym osiedlu otrzymano średnią dla wydatków równą 256 zł.,  odchylenie  standardowe równe  30 zł. Przyjmij wsp. ufności równy  0,98.  Oblicz maksymalny  błąd szacunku.  c)  Jaki  otrzymalibyśmy przedział ufności, jeśli próba liczyłaby 100 rodzin, a  uzyskane  wyniki    z  próby byłyby takie jak w punkcie a. .Oblicz maksymalny błąd szacunku.  d)  Od czego zależy precyzja oszacowania parametrów ?    Przykład 2 –zad. domowe 1.  a)  Badając poziom miesięcznych oszczędności Polaków w pewnym regionie, wylosowano do  próby 144 osoby. Wartośd średnia miesięcznych wydatków wyliczona na podstawie  informacji uzyskanych  z próby wyniosła 200 zł., a odchylenie standardowe 50 zł. Przyjmując  wsp. ufności równy 0,95 oszacowad przeciętny miesięczny poziom oszczędności w tym  regionie.   b)  Jaki otrzymalibyśmy przedział, gdyby próba liczyła tylko 27 osób (wyniki uzyskane byłyby  takie same jak  w pkt. a) ? Jakie dodatkowe założenia powinniśmy przyjąd ?     Zadanie domowe 2  Ułóż i rozwiąż zadanie, w którym będzie można zastosowad jeden z modeli estymacji dla wartości  średniej.   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz