Statystyka - strona 12

Statystyka wyklad 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1008

S tatystyka opisowa - wykład 7.11.2012r. Metody opisu struktury zbiorowości. Miary położenia. takie same A B fi xi Klasyczne - średnia arytmetyczna /wykorzystujemy wszystkie wartości/ Szereg szczegółowy = Szereg prosty ważony =

Statystyka wyklad 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

S tatystyka - wykład 21.11.2012r. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych Korelacja dwóch cech statystycznych Diagram korelacyjny - ocena wystąpienia współzależności, graficzne przedstawienie dwóch cech mierzalnych. Co możemy od...

Statystyka wyklad 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1365

S tatystyka opisowa - wykład 4 5.12.2012r. Analiza współzależności dwóch zmiennych Liniowa funkcja regresji dwóch zmiennych - konstrukcja a) Cel wyznaczania funkcji regresji (dlaczego nie wystarcza korelacja). b) Opis zmiennych przy wyznaczaniu funkcji regresji (która zmienna jest skutkiem, a któ...

Statystyka wyklad 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

Statystyka opisowa - wykład 5 19.12.2012r. Elementy analizy zjawisk ekonomicznych Pojęcia wstępne związane z analizą zjawiska w czasie - definicja szeregu czasowego {t, y t },...

Wzory pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3122

Średnia arytmetyczna: Mediana - wartość środkowa : Rozstęp: Odchylenie przeciętne: Wariancja - różnica między wartościami a średnią (przeciętnie): Odchylenie standardowe: Współczynnik zmienności - ile % średniej stanowi odchyleni...

Cw3-korelacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

Ćw.3  T: Korelacja dwóch cech statystycznych – dwóch zmiennych:  Cel: zdobycie umiejętności oceny korelacji dwóch zmiennych ilościowych i jakościowych.   1.  Graficzna przedstawienie zależności dwóch cech mierzalnych  a.  Rodzaje zale...

Cw4-regresja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

Ćw.4  T: Regresja liniowa dla dwóch  cech statystycznych – dwóch zmiennych:  Cel: zdobycie umiejętności wyznaczenia funkcji regresji dwóch zmiennych ilościowych   i uzasadni...

Cw5-wspolzaleznosc_wielu_cech

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Ćw.5   T: Współzależność liniowa wielu cech statystycznych.  Cel: zdobycie umiejętności obliczania i interpretowania korelacji cząstkowej, wielorakiej oraz funkcji regresji wielorakiej.  1.  Współzależność liniowa wielu cech – ujęcie teoretyczne:  a.  Rodzaje współzależności liniowej wielu cech. ...

Cw7-zmienna_losowa_skokowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015

Ćw.7  (dw6-kolokwium)  T: Zmienna losowa skokowa    1.  Związek między populacją generalną a próbą.  2.  Pojęcia podstawowe z rachunku prawdopodobieostwa – przypomnienie wiadomości:  a)  doświadczenie losowe  b)  zdarzenie elementarne  c)  przestrzeo zdarzeo elementarnych – pojęcie zbioru 

Cw8-_zmienna_losowa_ciagla

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Ćw.8  T. Rozkład normalny jako przykład zmiennej losowej ciągłej.   Cel – Umiejętnośd wyliczania prawdopodobieostw w przypadku zmiennej losowej ciągłej, poznanie obszaru  zastosowao rozkładu normalnego.     1.  Przypomnienie określenia zmiennej losowej skokowej i ciągłej.  2.  Zastosowanie funkcj...