Cw3-korelacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cw3-korelacja - strona 1 Cw3-korelacja - strona 2

Fragment notatki:


Ćw.3  T: Korelacja dwóch cech statystycznych – dwóch zmiennych:  Cel: zdobycie umiejętności oceny korelacji dwóch zmiennych ilościowych i jakościowych.   1.  Graficzna przedstawienie zależności dwóch cech mierzalnych  a.  Rodzaje zależności (liniowa i nieliniowa)  b.  Zależnośd liniowa – kierunek  c.  Zależnośd liniowa –siła  2.  Miara korelacji cech mierzalnych:  a.  Wyjaśnienie konstrukcji współczynnika korelacji liniowej Pearsona    b.  interpretacja korelacji za pomocą wzoru  c.  zastosowanie - przykład 1:  Zbadad zależnośd pomiędzy ceną samochodów pewnej marki a ich rocznikiem (wiekiem) na podstawie  informacji dostępnych w lokalnej gazecie (III 2010)  o ofertach sprzedaży danego typu pojazdu.  nr oferty  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  cena samochodu (w tys..zł)  9  40  40  15  30  14  27  22  35  28  rocznik samochodu  2000  2007  2008  2001  2006  2000  2003  2003  2005  2004  wiek samochodu  10    2                i.  wylicz wiek samochodu  ii.  narysuj diagram korelacyjny  iii.  wykonaj tabelę obliczeo i wylicz współczynnik korelacji Pearsona  iv.  zinterpretuj wynik  d.  zastosowanie - przykład 2 (zadanie domowe)  Zbadaj zależnośd pomiędzy wielkością produkcji pewnego produktu a kosztem jednostkowym. Potrzebne  dane zawiera poniższa tabela.  produkcja (setki szt.)  1,0  1,5  2,0  3,0  4,0  10,0  18,0  20,0  25,0  35,0  koszty całkowite (tys. zł)  1,0  2,5  3,0  3,5  4,5  5,0  6,0  7,0  8,0  10,0  i.   narysuj diagram korelacyjny  ii.  wykonaj tabelę obliczeo i wylicz współczynnik korelacji Pearsona  iii.  zinterpretuj wynik  3.  Korelacja cech jakościowych (zgodnośd uporządkowania rang) – współczynnik Spearmena.  a.  Wyjaśnienie wzoru -         b.  Zastosowanie – przykład 3:  Poproszono grupę ekspertów o ocenę 10 paostw ze względu na poziom rozwoju ekonomicznego i stabilnośd  rządu. Otrzymano następujące wyniki rangowania:  Kraj  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  Rangi rozwoju- xi  2  6  1  8  3  5  10  4  9  7  Rangi stabilności -yi  1  4  3  6  2  10  8  5  9  7  di = xi-yi                      (di)2                      Obliczenia:    Interpretacja wyniku:            c.  zastosowanie - przykład 4   Zbadaj zgodnośd opinii kobiet i mężczyzn na temat (do wyboru) filmów, napojów, marek samochodowych….    Przedmiot opinii  Rangi kobiet - Rangi mężczyzn  di = xi -yi  (di)2    xi  yi                     

(…)

…….
Przedmiot opinii
Rangi kobiet xi
Rangi mężczyzn
yi
di = xi -yi
(di)2
Obliczenia:
Interpretacja wyniku:
d. zastosowanie – przykład 5 (zadanie domowe)
Zbadaj zgodnośd opinii ekspertów na temat ceny telefonu komórkowego a zadowoleniem z użytkowania.
(można podad inne zmienne do rangowania)
Typ komórki:
cena – ranga xi
zadowolenie - yi
di = xi -yi
(di)2
Obliczenia
Interpretacja wyniku:
4. Zadanie domowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz