wzory pierwsze kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3115
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wzory pierwsze kolokwium - strona 1 wzory pierwsze kolokwium - strona 2 wzory pierwsze kolokwium - strona 3

Fragment notatki:


Średnia arytmetyczna: Mediana - wartość środkowa : Rozstęp: Odchylenie przeciętne: Wariancja - różnica między wartościami a średnią (przeciętnie): Odchylenie standardowe: Współczynnik zmienności - ile % średniej stanowi odchylenie standardowe lub : Wskaźnik asymetrii: Współczynnik asymetrii: Mediana (kwartyl I): Kwartyl II: Kwartyl III: l-dolna granica przedziału w którym znajduje się q
f-liczebność przedziału
i-długość przedziału w którym znajduje się q
- suma liczebności przedziałów od 1 do przedziału poprzedzającego ten, w którym znajduje się q
Kowariancja: Współczynnik korelacji liniowej Pearsona : Współczynnik rang Spearmana: Współczynnik korelacji cząstkowej: Współczynnik korelacji wielorakiej: Współczynnik regresji - o ile zmienią się wartości zmiennej objaśnianej Y, jeśli wartość zmiennej objaśniającej X wzrośnie o jednostkę : Miara dobroci dopasowania : R - miernik zbieżności
S - o ile rzeczywiste wielkości zmiennej Y różnią się od wielkości teoretycznych na podstawie przyjętej funkcji regresji
- w ilu % zmienność Y nie została wyjaśniona przez zmienność X
Modalna - najczęściej występująca wartość: Wskaźnik struktury: Wskaźnik natężenia: Tempo zmian: Indeksy indywidualne - dynamika: Indeksy agregatowe : ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz