Statystyka matematyczna_zadania_2_F

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka matematyczna_zadania_2_F - strona 1

Fragment notatki:


Statystyka matematyczna    Zadania    ZESTAW 2      1.  Producent  samochodów  chce  oszacować  średnie  zużycie  paliwa  przez  nowy  model  samochodu  mierzone ilością kilometrów przejechanych na autostradzie na jednym litrze benzyny. Z doświadczeń  z  podobnymi  modelami  producent  wie,  że  odchylenie  standardowe  zużycia  paliwa  wynosi  4,6  kilometra/litr. Pobrano 100-elementową próbę przebiegów nowego modelu na tej samej autostradzie i  stwierdzono,  że  średnio  samochód  przejeżdżał  na  jednym  litrze  benzyny  32  kilometry.  Ustal  95%  przedział  ufności  dla  średniej  liczby  kilometrów,  jaką  nowy  model  samochodu  może  przejechać  na  danej autostradzie na jednym litrze benzyny.    2. Firma doradcza przygotowuje raport na temat prezesów zarządzających bankami w Europie. Jedną z  informacji  jaka  zostanie  w  nim  zamieszczona,  to  średnia  liczba  lat  pracy  prezesów  na  jednym  stanowisku. Pobrano losowo próbę złożona z 28 prezesów. Otrzymano następujące wyniki: przeciętna  długość zarządzania przez jednego prezesa wyniosła 6,7 roku przy odchyleniu standardowym równym  2,4  roku.  Wyznacz  99%  przedział  ufności  dla  przeciętnej  liczby  lat  pracy  na  stanowisku  prezesa  w  europejskich bankach.    3. Centrala banku chce dowiedzieć się na podstawie próby losowej o średnich miesięcznych wpływach  klientów  na  rachunki  rozliczeniowo-oszczędnościowe.  Wybrano  losowo  50  klientów.  Analiza  wyników wykazała, że przeciętny wpływ wynosił 2500 zł, a odchylenie standardowe 687 zł.   Wyznacz z 95% przedział ufności dla przeciętnego wpływu w skali całego Banku.    4.  Analityk  giełdowy  chce  oszacować  przeciętny  przychód  z  pewnej  akcji  (w  procentach).  Losowa  próba  z  15  dni  wykazała  przeciętny  przychód  w  skali  rocznej  na  poziomie  10,37%  przy  odchyleniu  standardowym  równym  3,5%.  Zakładając,  że  rozkład  przychodów  jest  normalny,  wyznacz  95%  przedział ufności dla przeciętnego przychodu z tej akcji.    5.  Bank  inwestycyjny  chce  dowiedzieć  się  o  przeciętnej    stopie  przychodu  z  pewnej  lokaty  kapitału                     (w  procentach  rocznie).  W  tym  celu  musi  przeprowadzić  odpowiednie  badania.  Jaka  musi  być  minimalna  liczebność  badanej  próby  aby  obliczyć  przeciętną  stopę  z  dokładnością  0,005  przy  95%  poziomie ufności. Odchylenie standardowe tej stopy jest na poziomie 2% rocznie.    

(…)

… musi być
minimalna liczebność badanej próby aby obliczyć przeciętną stopę z dokładnością 0,005 przy 95%
poziomie ufności. Odchylenie standardowe tej stopy jest na poziomie 2% rocznie.
6. Przed wprowadzeniem planu automatycznej ochrony ubezpieczeniowej American Express chce się
przekonać, jaka część posiadaczy jego kart byłaby zainteresowana udziałem, w tym planie. Wybrano
losowo 250 posiadaczy kart AMEX…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz