Metody probabilistyczne

note /search

Przestrzeń probabilistyczna. Własności prawdopodobieństwa

 • Politechnika Warszawska
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085

Dokument zawiera kilka definicji i przykładów związanych z przestrzenią probabilistyczną oraz własnościami prawdopodobieństwa. Notatka została sporządzona na zajęcia z przedmiotu metody probabilistyczne. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Warszawskiej. Notatka ma dwie strony i porusza zagadnienia...

Parametry zmiennej losowej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Parametry zmiennej losowej KaŜda zmienna losowa jest w pełni opisana przez jej rozkład prawdopodobieństwa (funkcję gęstości prawdopodobieństwa lub dystrybuantę). Względy praktyczne dyktują jednak potrzebę znalezienia pewnych charakterystyk liczbowych rozkładu zmiennych losowych ( nie dających p...

Rozkład prawdopodobieństwa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Prawdopodobieństwo. Rozkład prawdopodobieństwa Dana jest przestrzeń zdarzeń elementarnych i rodzina S podzbiorów tej przestrzeni. Na rodzinie S okreś...

Rozkład typu skokowego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Przykłady rozkładów zmiennych losowych typu skokowego Rozkład dwupunktowy x1 , x2 z prawdopodobieństwami: P( X = x1 ) = p ; P( X = x2 ) = 1 − p = q gdzie: p + q = 1 , 0 ≤ p ≤ 1 . Zmienna losowa X przyjmuje 2 wartości: Taka zmienna losowa jest często zwana zmienną losową binarną. Zmienne losowe...

Probabilistyka - test

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Szereg rozdzielczy to : Wyniki eksperymentu uporządkowane rosnąco Wyniki eksperymentu podzielone na klasy Wyniki eksperymentu uporządkowane malejąco Wyniki eksperymentu rozdzielone znakiem tabulacji Przy testowaniu hipotez stawiamy ...

Twierdzenia graniczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne Definicja 1 Zmienna losowa X jest granicą ciągu zmiennych losowych średniokwadratowej, jeŜeli: X n n = 1,2,... w sensie zbieŜności 2 lim E( X − X n ) = 0 n →∞ Definicja 2 Zmienna losowa X...

Probabilistyka - zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

Zadania 1. Z talii 24 kart losujemy 5 kart. Obliczyć prawdopodobieństwo, Ŝe otrzymamy 3 damy? 2. Na Kole Fortuny są 24 pola w tym 1 bankrut. Uczestnicy zabawy kręcą średnio kołem 40 razy. Jaka jest szansa, Ŝe co najmniej raz pojawi się bankrut...

Zdarzenia i elementy kombinatoryki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Rachunek prawdopodobieństwa 1. Pojęcie prawdopodobieństwa. 2. Prawdopodobieństwo warunkowe. NiezaleŜność zdarzeń. Schemat Bernoulli’ego. Prawdopodobieństwo całkowite. Literatura podstawowa 1. Z. Hellwig Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Warszawa 1977. 2. W. Kord...

Zmienne losowe wielowymiarowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Zmienne losowe wielowymiarowe Definicja: Dana jest przestrzeń probabilistyczna ( , S, P ) i w tej przestrzeni n zmiennych losowych X 1 , X 2 ,..., X n . Uporządkowany układ n zmiennych losowych oznaczamy jako: X = { X 1 , X ...

Zmienne losowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

Zmienne losowe Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Rozkłady zmiennych losowych. Dystrybuanta zmiennej losowej. Momenty zmiennych losowych – zwykłe, centralne, mieszane. Współczynnik korelacji. Ilość informacji. Entropia. Funkcje zmiennych ...