probabilistyka - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
probabilistyka - test - strona 1 probabilistyka - test - strona 2 probabilistyka - test - strona 3

Fragment notatki:

Szereg rozdzielczy to :
Wyniki eksperymentu uporządkowane rosnąco
Wyniki eksperymentu podzielone na klasy
Wyniki eksperymentu uporządkowane malejąco
Wyniki eksperymentu rozdzielone znakiem tabulacji
Przy testowaniu hipotez stawiamy hipotezę H0:m=3 :
Przeciwko hipotezie H1:m 3
Przeciwko hipotezom H1:m 3,H2:m3
Przeciwko hipotezie H1:m 3 lub H1:m 3 lub H1:m 3
Przeciwko hipotezie H1:m3
Statystyka ma rozkład
N(0;1)
N(m; )
Normalny standaryzowany
N(0; Do określenia przedziału ufności dla wartości oczekiwanej dla próby o liczności n=20 użyjesz
Statystyki U
Statystyki t
Statystyki Statystyki Do określenia przedziału ufności dla wartości oczekiwanej dla próby o liczności n=20 użyjesz
Statystyki Statystyki U
Statystyki Statystyki t
Do określenia przedziału ufności dla wariancji, dla próby o liczności n=20 użyjesz
Statystyki U
Statystyki t
Statystyki Statystyki Poziom ufności wynosi 0,95. Oznacza to, że parametr m:
Nie znajdzie się w przedziale ufności z prawdopodob. 95%
Znajdzie się w przedziale ufności z prawdopodob. 95%
Nie znajdzie się w przedziale ufności z prawdopodob. 5%
Znajdzie się w przedziale ufności z prawdopodob. 5%
Testy parametryczne służą do określenia:
Typów rozkładów badanej cechy statystycznej
Wartości nieznanych parametrów rozkładów
Hipotez dotyczących parametrów rozkładów
Kształtu rozkładu badanej cechy statystycznej
Jeżeli losowe zmienne X1,X2,X3 n=1,2,3 mają rozkł. norm. N(m; ), to zmienna losowa X (tu wg. Mnie brakuje kreski nad x-em) ma rozkład
N(m; )
N(m; )
N(m; ) N(m; )
Do określenia przedziału ufności dla wartości średniej przy nieznanym rozkładzie i odchyleniu standardowym, dla próby o liczebności n=100 użyjesz (to samo pytanie dal n=10) (nie jestem pewien)
Statystyki U
Statystyki t - dla 10??
Statystyki Statystyki - dla 100??
Poziom istotności to
Prawdopodobieństwo przyjęcia błędnej hipotezy H0 Prawdopodobieństwo przyjęcia hipotezy H0, gdy jest ona fałszywa
Prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia hipotezy H0 Prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia hipotezy H1 Jakie parametry opisują rozkład normalny zmiennej losowej X
EX


(…)

… opisują rozkład normalny zmiennej losowej X
EX
E(X2)
µ
D2X
Statystyka U= ma rozkład
Normalny standaryzowany
N(nm; )
N(0;1)
N(0; Test istotności to test statystyczny, w którym
Nie uwzględnia się błędów I-go rodzaju
Nie uwzględnia się błędów II-rodzaju
Nie uwzględnia się błędów przyjęcia hipotezy H0, podczas gdy jest ona fałszywa
Nie uwzględnia się błędów odrzucenia hipotezy H0, gdy jest ona prawdziwa
Estymator T jest estymatorem nieobciążonym parametru c jeśli
Wartość oczekiwana estymatora T równa się c
E(T2)=c2 E(T)=c
D2T=c
Statystyka U= ma rozkład Normalny standaryzowany
t- Studenta o n-1 stopniach swobody
N(0;1)
chi-kwadrat
Testy nieparametryczne służą do określania
Typów rozkładów badanej cechy statystycznej (?? Może i ta ale chyba nie)
Wartości nieznanych parametrów rozkładu
Hipotez dotyczących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz