Inżynierskie zastosowania statystyki - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynierskie zastosowania statystyki - test - strona 1 Inżynierskie zastosowania statystyki - test - strona 2 Inżynierskie zastosowania statystyki - test - strona 3

Fragment notatki:

1. Poziom ufności wynosi 0,95.Oznacza to, że parametr sigma: -nie znajdzie się w obszarze krytycznym prawdopodobieństwa 95% -znajdzie się w obszarze krytycznym z prawd. 95% -nie znajdzie się w obszarze krytycznym 5% -znajdzie się w obszarze krytycznym 5% 2.Jezeli wartosc stat. testowanej nie znajdzie się w obszarze krytycznym to: -przyjmujemy hipoteze H0 -odrzucamy hipoteze H0 -przyjmujemy hipoteze H1 -odrzucamy hipoteze H1 3. Funkcja wiarygodności to: - f-cja służąca do wyznaczania momentów - f-cja służąca do wyznaczania oceny parametrów - f-cja służąca do wyznaczania estymatorów - funkcja służąca do wyznaczania parametrów
4.Szereg rozdzielczy to:
- wynik eksperymentu uporządkowane rosnąco
-wyniki eksperymentu podzielone na klasy
-wyniki eksperymentu uporządkowane malejąco
-wyniki eksperymentu sklasyfikowane
5.Estymator T nie jest estymatorem nieobciążonym parametru c jeśli:
- E(T) =(nie równa się) c
-E(T^2)=c^2
-ET= c
-D^2*T=c^2
6.Do określania przedziału ufności dla wartości średniej przy znanym odchyleniu standardowym próby o liczności n=40 nie użyjesz:
-statystyki U
-statystyki t
-statystyki X^2
-statystyki (X-m/S)*pierwiastek z n
7.Liczbę przedziałów klasowych obliczamy na podstawie:
-liczności populacji generalnej
-szerokości przedziału klasowego
-liczności próby statystycznej
-rozstępu w próbie statystycznej
8.Na długość przedziału ufności wpływa:
-wartość oczekiwana
-liczebność próby
-poziom ufności
-wariancja badanej cechy
9.Zinterpretowac wniosek: odrzucono hipoteze Ho na poziomie istotności 0,05:
- na 95% była fałszywa
-na 5% była fałszywa
-na 5% była prawdziwa
-na 95% była prawdziwa
10.Poziom ufności wynosi 0.95. Oznacza to, ze parametr m:
-nie znajdzie się w przedziale ufności z prawdopodobieństwem 95%
-znajdzie się w przedziale ufności z prawdopodobieństwem 95%
-nie znajdzie się w przedziale ufności z prawdopodobieństwem 5%
-znajdzie się w przedziale ufności z prawdopodobieństwem 5%
11.Testy nieparametryczne służą do określania:
-typów rozkładów badanej cechy statystycznej
-wartości nieznanych parametrów rozkładu
-hipotez dotyczących parametrów rozkładu
-kształtu rozkładu badanej cechy statystycznej
12.Jeżeli zmienne losowe X1,X2,X3 mają rozkład normalny N(2m;2'σ') to zmienna losowa ma rozkład:


(…)

…: - wariancja - kwantyl rozkładu t-studenta - estymator wariancji - kwantyl rozkładu chi-kwadrat Poziom ufności wynosi 0,98. Oznacza to, że parametr σ² (sigma do kwadratu) : - nie znajdzie się w prawdopodobieństwa 98% - znajdzie się w przedziale ufności z prawd. 98% - nie znajdzie się w przedziale ufności z prawd. 2% - znajdzie się w przedziale ufności z prawd. 2%
Szereg rozdzielczy nie jest: - wynikiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz