Inżynierskie zastosowania statystyki

note /search

Estymacja podziałowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1652

Estymacja przedziałowa Przedziały ufności Na poprzednim wykładzie zajmowaliśmy się ocenami punktowymi szacowania nieznanych parametrów, tzn. chodziło o podanie jednej liczby moŜliwie najmniej róŜniącej się od nieznanej wartości p...

Metody wyznaczania estymatorów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2254

Metody wyznaczania estymatorów. Jeśli nie jest oczywiste jaką statystykę należy wybrać jako kandydata na estymator, z pomocą przychodzą różne metody ich wyznaczania: 1. Metoda momentów (Pearsona). 2. Metoda największej wiarygodności (Fishera). 3. Metoda najmniejszych kwadratów. Metoda momentó...

Podstawowe własności estymatorów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1603

2 Podstawowe własności estymatorów. Przedmiot teorii estymacji. Teoria estymacji jest działem statystyki matematycznej zajmującej się oceną nieznanych parametrów rozkładu interesujących nas cech w populacji generalnej na podstawie wartości tych parametrów. Wnioskowanie statystyczne opiera się n...

Szereg rozdzielczy, histogram - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2296

Szereg rozdzielczy. Histogram Szereg statystyczny - jest to zbiór wyników obserwacji uporządkowanych według określonych cech (kryteriów), których miernikiem są zmienne. Inaczej mówiąc, szeregiem statystycznym nazywamy

Testowanie hipotez statystycznych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1218

4. Testowanie hipotez statystycznych Badania statystyczne mają na ogół dwojaki cel: - ocenę nieznanych parametrów rozkładów, lub - potwierdzenie (niekiedy – obalenie) pewnych przypuszczeń, nazywanych hipotezami staty...

Testy nieparametryczne, testy zgodności

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1519

5. Testy nieparametryczne. Testy zgodności. JeŜeli hipoteza jaką stawiamy na temat danego rozkładu nie dotyczy wartości jednego z jego parametrów, a jedynie postaci tego rozkładu, to wówczas procedurę sprawdzenia tego rodzaju hipotezy nazywamy statystycznym testem nieparametrycznym albo testem z...

Zastosowania statystyki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1337

Elementy statystyki matematycznej Literatura: 1. Kordecki Wojciech Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. 2. 3. 4. 5. Definicje, twierdzenia, wzory. GIS 2002 Kordecki Wojciech Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania GIS 2002 Fisz M. Rachu...

Inżynierskie zastosowania statystyki - test

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1505

1. Poziom ufności wynosi 0,95.Oznacza to, że parametr sigma: -nie znajdzie się w obszarze krytycznym prawdopodobieństwa 95% -znajdzie się w obszarze krytycznym z prawd. 95% -nie znajdzie się w obszarze krytycznym 5% -znajdzie się w obszarze ...