zastosowania statystyki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zastosowania statystyki - omówienie - strona 1 zastosowania statystyki - omówienie - strona 2 zastosowania statystyki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Elementy statystyki matematycznej
Literatura:
1. Kordecki Wojciech Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna.
2.
3.
4.
5.
Definicje, twierdzenia, wzory. GIS 2002
Kordecki Wojciech Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna.
Przykłady i zadania GIS 2002
Fisz M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, 1969
Klonecki W. Elementy statystyki dla inżynierów. PWr, 1996.
Clegg F. Po prostu statystyka. WsiP, 1994.
Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej
Statystyka matematyczna pozwala nam na podstawie informacji uzyskanej dla przebadanego zespołu
elementów pochodzących z pewnego zbioru, uzyskać umotywowane informacje o wszystkich elementach
należących do tego zbioru.
We wnioskowaniu statystycznym nie mają znaczenia same elementy badanego zbioru, a tylko pewne
cechy tych elementów.
Przykładowo: w przykładzie drugim, przy badaniach antropometrycznych nie interesują nas osoby jako
takie, a jedynie niektóre ich wymiary.
Statystyka bada prawidłowości występujące w masowych zjawiskach i opisuje te prawidłowości za
pomocą liczb.
Zjawiska masowe – zjawiska występujące nieskończoną ilość razy.
Badanie statystyczne – proces pozyskiwania danych statystycznych.
Podstawowym pojęciem w statystyce matematycznej jest pojęcie populacji generalnej.
Populacją generalną (statystyczną) – nazywamy zbiór elementów podlegających badaniu
statystycznemu lub szacowaniu (estymowaniu).
Populacja generalna może składać się z jednoznacznie określonych sztuk np. ludzie, partia śrub
określonego rozmiaru, partia zegarków, bądź też podział populacji na elementy może być sztuczny np.
węgiel w workach, ołówki w pudełkach po 10 szt., kredki w kompletach, partia zapałek, w której sztuką
(elementem) będzie paczka składająca się z 10 pudełek.
Zatem przed badaniem statystycznym trzeba określić co uważamy za populację generalną oraz w
jaki sposób dzielimy ją na elementy.
Populacje generalne mogą zawierać skończoną lub nieskończoną liczbę elementów.
Zbiór statystyczny – zbiór elementów rozpatrywanych z punktu widzenia pewnej wspólnej cechy –
populacje generalne.
Jednostka statystyczna – element zbioru statystycznego poddawany bezpośredniej obserwacji lub
pomiarowi (obiekt badania).
Własności zbioru statystycznego – cechy statystyczne, argumenty.
Aby zbadać własności populacji generalnej, należałoby przebadać każdy element populacji. W praktyce
jednak nie ma bezbłędnych metod badania. Występują błędy pomiaru ,zmęczenie badającego itp.
Również badanie wszystkich elementów populacji może być kosztowne, a w przypadku badań
niszczących – niemożliwe. Widać więc, że trzeba wprowadzić badanie tylko części populacji zamiast całej
populacji, uwzględniać błędy pomiaru i zdawać sobie sprawę z błędów popełnianych przy ocenie całej
populacji. To postępowanie jest właśnie przedmiotem statystyki matematycznej.
Próbka statystyczna – część populacji generalnej przeznaczona do badań, zespół elementów
wylosowanych z populacji zgodnie z rozkładem równomiernym.
Inne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz