Metody aktuarialne

note /search

Dodatkowe zadania - zad. 1 - 5

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1624

Temat 1 . Dany jest portfel ubezpieczeń składający się z 22 ryzyk. Strukturę tego portfela przedstawia poniższa tabela (rozważane są tutaj takie ryzyka, dla których wypłacana suma ubezpieczenia jest stała, tzn. zmienna losowa opisująca szkody związane z i -tym ryzykiem przyjmuje jedną z wartości: 1...

Opracowane zagadnienia na test z metod.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1645

„ Zorganizowane narzędzie gromadzenia funduszu ubezpieczeniowego, z którego w przyszłości będą finansowane ewentualne straty”, to definicja ubezpieczenia od strony: organizacyjno-finansowej „ Stosunek prawny wiążący ubezpieczyciela z ubezpieczającym, w którym ubezpieczający zobowiązuje się do zapła...

Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych (MUMIO)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1596

Matematyka ubezpieczeń maj¸atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -2010/2011 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 11 2 Rozkłady wielkości portfela 17 2.1 Rozkład wielkości portfela w modelu prostym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Metody aktuarialne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4074

Metody aktuarialne  Wykład 1  Co to są metody aktuarialne ?  Literatura podstawowa   Kowalczyk Patrycja, Poprawska Ewa, Ronka- Chmielowiec Wanda „ Metody aktuarialne ”, PWN  Warszawa 2006.   Michalski T., Twardowska K., Tylutki B.,  „ Matematyka w ubezpieczeniach.   Jak to  wszystko policzyć?” , ...

Metody aktuarialne 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1512

Metody aktuarialne  Wykład 2  Indywidualny   i kolektywny model  ryzyka  2012-10-27  2  1. Portfel  ubezpieczeń  2012-10-27  3  Portfel ubezpieczeń  Ilościowy zbiór ryzyk w znaczeniu przedmiotu  ubezpieczenia, jakie obsługuje zakład ubezpieczeń.   Wszystkie ubezpieczenia prowadzone przez dane  tow...

Metody aktuarialne 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1540

Metody aktuarialne  Wykład 3   Modele liczby szkód     2012-10-28  2   Liczbę szkód (roszczeń) w ubezpieczeniach  najczęściej modeluje się za pomocą dyskretnej  zmiennej losowej  K , której rozkład można  zapisać następująco:             Jest to tzw.  rozkład arytmetyczny .    3  2012-10-28    ...

Metody aktuarialne 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

Metody aktuarialne  Wykład 5  Modelowanie ryzyka  ubezpieczeniowego w  ubezpieczeniach na życie  2012-11-11  2  Tablice trwania życia  Tablice  trwania  życia  opisują  hipotetyczne  populacje o liczebności początkowej  0 l   (najczęściej  100  000  osób)  podając  dla  odpowiednich  grup  wieku  ...

Metody aktuarialne 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1918

Metody aktuarialne  Wykład 6  Kalkulacja składki w  ubezpieczeniach  non-life   2012-11-19  2  Kalkulacja wysokości składek ubezpieczeniowych powinna  respektować tzw.   trzy   złote reguły ubezpieczeniowe:   Regułę równowagi składek i świadczeń   Reguła ta nazywana jest także podstawową regułą  r...

Metody aktuarialne 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

Metody aktuarialne  Wykład 7  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe  i metody ich tworzenia  2012-12-06  2  Ubezpieczyciel szczególnie zainteresowany jest tym, jaka  część zebranych składek w danym roku obrachunkowym  przypada na zobowiązania tego roku, a jaka część składek,  odszkodowań i świadczeń ...

Metody aktuarialne-elementy teorii ruiny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1680

Metody aktuarialne  Wykład 8  Elementy teorii ruiny  2012-12-06  2  Model z czasem ciągłym  3  2012-12-06   Proces nadwyżki finansowej ubezpieczyciela jest to  pewna (losowa) funkcja czasu  U ( t ) zdefiniowana w  następujący sposób:     g...