Matematyka - strona 29

Całki nieoznaczone-zadania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

InŜ. Śr. I rok, semestr 2. Lista nr 4. Całki nieoznaczone Zad.1. Oblicz całki ∫ (x 6 − 3x 2 + 2 4 x7 6 6 ∫(x + x )dx ∫ x −x x ∫ (3e − 5e + 2 * 3 )dx 2 ∫( + sin( x))dx x2 −1 dx x2 + 1 ∫ x4 −1 dx x −1 2 − 1− x2 ∫ (1 + tg 2 3 )dx 1+ x2 ( x))dx Zad.2. Całkując przez ...

Zadania z krzywych stożkowych i macierzy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Matematyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1323

Krzywe stożkowe Napisac równanie okregu, którego srednica jest odcinek o koncach A = (—1, 3), B = (5, 7) . Wyznaczyc współrzęjdne srodka i promien okregu x2 — 4x + y2 + 6y + 2 = 0. Znalezc równanie okregu opisanego na trójkacie ABC o wierzchołkach A = (0, 0), B = (8, 0), C =(0,6). Znalezc równani...

Macierze-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

MACIERZE Transponowanie - zamiana wierszy na kolumny. Amxp*Bpxn=Cmxn - Mnożenie macierzy wiersz przez kolumne. macierz kwadratowa - o wym. nxn

Matematyka-zadania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

InŜ. Śr. I rok, 2 semestr. Lista nr 1. Pochodna funkcji Zad.1. Korzystając z definicji pochodnej wyprowadź wzór na pochodną funkcji f(x)=cos(x), g(x)=6x-8 Zad.2. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej wyprowadź wzór na...

Matematyka-zadania - Równania macierzowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1281

Zad.1 Rozwiąż równanie z3=(1+i)4 IIgrupa z3=(1-i)4 Zad.2 Zaznacz na płaszczyźnie zespolonej punkty spełniające nierówność |z-i| = 0 arg(z) = ľpi Zad.3 rozwiąż równanie macierzowe A * x = B |121| |1213| A= |013| B=|0121| |133| |1010| Z...

Wielomiany i układy sił-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2226

Układy równań liniowych a) Znalezc równanie prostej, która przechodzi przez punkty (1, 4) , (2, —3) . Znalezc trójmian kwadratowy, który przechodzi przez punkty (—1, 2) , (0, —1) , (2, 4) . Wyznaczyc współczynniki a, b, c funkcji y = a2x...

Matematyka-zadania na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

1. Zbadaj przebieg funkcji x^3/9-x^2 2.Rozwiń funkcje y(x)=cos(2x) w szereg Taylora dla n=5. Dla jakich x błąd jest mniejszy od 0,01. 3. Znajdź punkt najblizej leżący od pkt. S(4.5,0) od prostej y(x)= pierwiastek z x 4. Oblicz całki: a) dx/4x^2+5  b) całka ln(x)/x^3 5. Oblicz środek ciężkości figury...

Analiza funkcji jednej zmiennej-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Zglińska-Pietrzak
 • Matematyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 707

Wykład 2 Analiza funkcji jednej zmiennej W niniejszym rozdziale zajmować będziemy się analizą funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Oznacza to, iż rozważamy funkcje, które posiadają tylko jeden argument, a ich wartościami są liczby rzeczywiste. Definicja 2.0.1. Funkcję f : X → R, gdzie X ⊂ R, X ...

Całka nieoznaczona i oznaczona-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Zglińska-Pietrzak
 • Matematyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 714

Wykład 4 Całka nieoznaczona W poniższym rozdziale zajmować się będziemy całkami nieoznaczonymi i oznaczonymi Riemanna. Zaczniemy od definicji. Definicja 4.0.1. Niech f : (a, b) → R. Funkcję F nazywamy funkcją pierwotną funkcji f , jeż...

Pochodna funkcji-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Zglińska-Pietrzak
 • Matematyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1127

Wykład 3 Pochodna funkcji W poniższym podrozdziale wprowadzimy pojęcie pochodnej funkcji. Postaramy się także pokazać wagę tego pojęcia oraz konsekwencje wynikające z istnienia funkcji pochodnej. Definicja 3.0.1. Wyrażenie postaci f (x) − f (x0 ) x − x0 lub analogicznie f (x0 + h) − f (x0 )...