Informatyka - strona 4

Kurs programowania w C cz. 11

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Rozdział 5 Pierwszy program Twój pierwszy program Przyjęło się, że pierwszy program napisany w dowolnym języku programowania, powinien wyświetlić tekst np. “Hello World!” (Witaj Świecie!). Zauważ, że sam język C nie ma żadnych mechaniz...

Kurs programowania w C cz. 12

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

24 ROZDZIAŁ 5. PIERWSZY PROGRAM int main (void) { int  oznacza, że funkcja zwróci (tzn. przyjmie wartość po zakończeniu) liczbę całko- witą — w przypadku  main  będzie to kod wyjściowy programu;  main  to nazwa funkcji, w nawiasach umieszczamy  parametry  programu. Na tym etapie parametry programu ...

Kurs programowania w C cz. 13

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 25 { int chr; puts("Wcisnij ENTER..."); while ((chr = getchar())!=EOF && chr!=’\n’); } Jest też prostszy (choć nieprzenośny) sposób, mianowicie wywołanie polecenia sys- temowego. W zależności od używanego systemu operacyjnego mamy do dyspozycji różne polece...

Kurs programowania w C cz. 14

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Rozdział 6 Podstawy Dla właściwego zrozumienia języka C nieodzowne jest przyswojenie sobie pewnych ogólnych informacji. Kompilacja: Jak działa C? Jak każdy język programowania, C sam w sobie jest niezrozumiały dla procesora. Został on ...

Kurs programowania w C cz. 15

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

28 ROZDZIAŁ 6. PODSTAWY lektura tego podręcznika oraz zaznajamianie się z funkcjami z różnych bibliotek ukażą Ci całą gamę możliwości, które daje język C doświadczonemu programiście. Struktura blokowa Teraz omówimy  podstawową strukturę programu napisanego w C . Jeśli miałeś styczność z językiem  P...

Kurs programowania w C cz.16

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

ZASIĘG 29 Zasięg Pojęcie to dotyczy zmiennych (które przechowują dane przetwarzane przez pro- gram). W każdym programie (oprócz tych najprostszych) są zarówno zmienne wyko- rzystywane przez cały czas działania programu, oraz takie które są używane przez po- jedynczy blok programu (np. funkcję). Na ...

Kurs programowania w C cz.17

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

30 ROZDZIAŁ 6. PODSTAWY C są takie szybkie. Pozostaje jednak pytanie — jak umożliwić programom komunikację z użytkownikiem ? W 1983 roku, kiedy zapoczątkowano prace nad standaryzacją C, zdecydowano, że powinien być zestaw instrukcji identycznych w każdej implementacji C. Nazwano je Biblioteką Stand...

Kurs programowania w C cz.18

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

PREPROCESOR 31 Innym zastosowaniem komentarzy jest chwilowe usuwanie fragmentów kodu. Jeśli część programu źle działa i chcemy ją chwilowo wyłączyć, albo fragment kodu jest nam już niepotrzebny, ale mamy wątpliwości, czy w przyszłości nie będz...

Kurs programowania w C cz.19

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

32 ROZDZIAŁ 6. PODSTAWY 2liczba (nie można zaczynać nazwy od cyfry) moja funkcja (nie można używać spacji) $i (nie można używać znaku $) if (if to słowo kluczowe) Aby kod był bardziej czytelny, przestrzegajmy poniższych (umownych) reguł: • nazwy zm...

Kurs programowania w C cz.20

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Rozdział 7 Zmienne Procesor komputera stworzony jest tak, aby przetwarzał dane, znajdujące się w pa- mięci komputera. Z punktu widzenia programu napisanego w języku C (który jak wia- domo jest językiem wysokiego poziomu) dane umies...