Informatyka - strona 5

Kurs programowania w C cz. 21

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

34 ROZDZIAŁ 7. ZMIENNE int kopia_wieku; /* tu stary kompilator C zgłosi błąd */ /* deklaracja występuje po instrukcji (printf). */ kopia_wieku = wiek; Według nowszych standardów możliwe jest deklarowanie zmiennej w dowolnym miejscu programu, ale wt...

Kurs programowania w C cz.23

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

36 ROZDZIAŁ 7. ZMIENNE Dobrze jest używać stałych w programie, ponieważ unikniemy wtedy przypadko- wych pomyłek a kompilator może często zoptymalizować ich użycie (np. od razu pod- stawiając ich wartość do kodu). const int WARTOSC_POCZATKOWA=5; int i=WARTOSC_POCZATKOWA; WARTOSC_POCZATKOWA=4; /* tu ...

Kurs programowania w C cz.24

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

TYPY ZMIENNYCH 37 ( rzutowanie ) jednej zmiennej na inną zmienną. Rzutowanie zostanie opisane później, w rozdziale  Operatory. Istnieją wbudowane i zdefiniowane przez użytkownika typy danych. Wbudowane typy danych to te, które zna kompilator, są...

Kurs programowania w C cz. 25

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

38 ROZDZIAŁ 7. ZMIENNE 6e2 czyli 6 * 10 2 czyli 600 1.5e3 czyli 1.5 * 10 3 czyli 1500 3.4e-3 czyli 3.4 * 10 − 3 czyli 0.0034 Należy wziąć pod uwagę, że reprezentacja liczb rzeczywistych w komputerze jest niedoskonała i możemy otr...

Kurs programowania w C cz.26

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

SPECYFIKATORY 39 zmiennej pierwszy bit z lewej strony (nazywany także bitem  najbardziej znaczą- cym ) przechowuje znak liczby. Efektem tego jest spadek “pojemności” zmiennej, czyli zmniejszenie największej wartości, którą możemy przechować w ...

Kurs programowania w C cz. 27

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

40 ROZDZIAŁ 7. ZMIENNE Modyfikatory volatile volatile znaczy ulotny. Oznacza to, że kompilator wyłączy dla takiej zmiennej optymalizacje typu zastąpienia przez stałą lub zawartość rejestru, za to wygeneruje kod, który będzie odwoływał się zawsze do komórek 

Kurs programowania w C cz. 28

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

UWAGI 41 void dodaj(int liczba) { int zmienna = 0; zmienna = zmienna + liczba; printf ("Wartosc zmiennej %d\n", zmienna); } Gdy wywołamy tę funkcję np. 3 razy w ten sposób: dodaj(3); dodaj(5); dodaj(4); to ujrzymy na ekranie: Wartość zmie...

Kurs programowania w C cz. 29

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Rozdział 8 Operatory Przypisanie Operator przypisania (“=”), jak sama nazwa wskazuje, przypisuje wartość prawego argumentu lewemu, np.: int a = 5, b; b = a; printf("%d\n", b); /* wypisze 5 */ Operator ten ma łączność prawostronną tzn. obl...

Kurs programowania w C cz. 31

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

OPERATORY ARYTMETYCZNE 45 Operatory arytmetyczne Język C definiuje następujące dwuargumentowe operatory arytmetyczne: • dodawanie (“+”), • odejmowanie (“-”), • mnożenie (“*”), • dzielenie (“/”), • reszta z dzielenia (“%”) określona ty...

Kurs programowania w C cz. 32

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

46 ROZDZIAŁ 8. OPERATORY •  post-inkrementacja  (“i++”), •  pre-dekrementacja  (“–i”) i •  post-dekrementacja  (“i–”). Operatory inkrementacji zwiększa, a dekrementacji zmniejsza argu...