Informatyka - strona 6

Kurs programowania w C cz. 33

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

OPERACJE BITOWE 47 "~" | 0 1 "&" | 0 1 "|" | 0 1 "^" | 0 1 + + + + | 1 0 0 | 0 0 0 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 1 | 1 1 1 | 1 0 a | 0101 = 5 b | 0011 = 3 + ~a | 1010 = 10 ~b | 1100 = 12 a & b | 0001 = 1 a | b | 0111 = 7 a ^ b | 0110 = 6 Lub bardziej opisowo:...

Kurs programowania w C cz.34

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

48 ROZDZIAŁ 8. OPERATORY Nie jest to zatem takie straszne na jakie wygląda. Widać, że bity będące na skraju są tracone, a w “puste” miejsca wpisywane są zera. Inaczej rzecz się ma jeżeli lewy argument jest liczbą ze znakiem. Dla przesunięcia bitowego w lewo a  1 | a2 ++ 0001 |  |  0011 | 0001 |  01...

Kurs programowania w C cz. 35

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

OPERATORY LOGICZNE 49 • większe lub równe (“ =”). Wykonują one odpowiednie porównanie swoich argumentów i zwracają jedynkę jeżeli warunek jest spełniony lub zero jeżeli nie jest. Częste błędy Osoby, które poprzednio uczyły się innych ję...

Kurs programowania w C cz. 36

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

50 ROZDZIAŁ 8. OPERATORY • koniunkcja (&&) i • alternatywa (||). Działają one bardzo podobnie do operatorów bitowych jednak zamiast operować na poszczególnych bitach biorą pod uwagę wartość logiczną argumentów. Wyrażenie ma wartość logiczną 0 wtedy i tylko wtedy, gdy jest równe 0. W przeciw...

Kurs programowania w C cz. 37

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

OPERATOR PRZECINEK 51 a = (b=c) ? b : c; /* Jeśli b jest większe bądź równe c, to zwróć b. W przeciwnym wypadku zwróć c. */ lub zwracanie modułu liczby: a = a  int main() { printf("sizeof(s...

Kurs programowania w C cz. 38

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

52 ROZDZIAŁ 8. OPERATORY • jednoargumentowe operatory “*” i “&” opisane przy okazji opisywania  wskaźni- ków; • operatory â€œ.” i â€œ- ” opisywane przy okazji opisywania  struktur i unii; • operator â€œ()” będący operatorem wywołania funkcji, • operator â€œ()” grupujący wyr...

Kurs programowania w C cz. 39

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

KOLEJNOŚĆ WYLICZANIA ARGUMENTÓW OPERATORA 53 jednak z tym przesadzać, gdyż kod programu może stać się mylący nie tylko dla innych, ale po latach (czy nawet i dniach) również dla nas. Warto także podkreślić, że operator koniunkcji ma niższy priorytet niż operator porównani a3.  Oznacza to, że kod if...

Kurs programowania w C cz. 40

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

54 ROZDZIAŁ 8. OPERATORY #include  int foo(int a) { printf("%d\n", a); return 0; } int bar(int a, int b, int c, int d) { return a + b + c + d; } int main(void) { return foo(1) + foo(2) + foo(3) + foo(4); } Teraz też nie wiemy, która z 24 ...

Kurs programowania w C cz. 41

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Rozdział 9 Instrukcje sterujące C jest językiem imperatywnym — oznacza to, że instrukcje wykonują się jedna po drugiej w takiej kolejności w jakiej są napisane. Aby móc zmienić kolejność wykony- wania instrukcji potrzebne są instrukcje sterujące. Na wstępie przypomnijmy jeszcze, że wyrażenie jest p...

Kurs programowania w C cz.42

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

56 ROZDZIAŁ 9. INSTRUKCJE STERUJĄCE b = 6; if (a==b) { printf ("a jest równe b\n"); } else { printf ("a nie jest równe b\n"); } return 0; } Czasami zamiast pisać instrukcję if możemy użyć operatora wyboru (patrz  Opera- tory): i...