Kurs programowania w C cz. 15

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs programowania w C cz. 15 - strona 1

Fragment notatki:

28 ROZDZIAŁ 6. PODSTAWY lektura tego podręcznika oraz zaznajamianie się z funkcjami z różnych bibliotek ukażą Ci całą gamę możliwości, które daje język C doświadczonemu programiście. Struktura blokowa Teraz omówimy  podstawową strukturę programu napisanego w C . Jeśli miałeś styczność z językiem  Pascal,  to pewnie słyszałeś o nim, że jest to język pro- gramowania  strukturalny . W C nie ma tak ścisłej struktury blokowej, mimo to jest bardzo ważne zrozumienie, co oznacza  struktura blokowa .  Blok  jest grupą instruk- cji, połączonych w ten sposób, że są traktowane jak jedna całość. W C, blok zawiera się pomiędzy nawiasami klamrowymi { }. Blok może także zawierać kolejne bloki. Zawartość bloku. Generalnie, blok zawiera ciąg kolejno wykonywanych poleceń. Po- lecenia zawsze (z nielicznymi wyjątkami) kończą się średnikiem (;). W jednej linii może znajdować się wiele poleceń, choć dla zwiększenia czytelności kodu najczęściej pisze się pojedynczą instrukcję w każdej linii. Jest kilka rodzajów poleceń, np. instrukcje przy- pisania, warunkowe czy pętli. W dużej części tego podręcznika będziemy zajmować się właśnie instrukcjami. Pomiędzy poleceniami są również odstępy — spacje, tabulacje, oraz przejścia do następnej linii, przy czym dla kompilatora te trzy rodzaje odstępów mają takie samo znaczenie. Dla przykładu, poniższe trzy fragmenty kodu źródłowego, dla kompilatora są takie same: printf("Hello world"); return 0; printf("Hello world"); return 0; printf("Hello world"); return 0; W tej regule istnieje jednak jeden wyjątek. Dotyczy on  stałych tekstowych.  W powyższych przykładach stałą tekstową jest “Hello world”. Gdy jednak rozbijemy ten napis, kompilator zasygnalizuje błąd: printf("Hello world"); return 0; Należy tylko zapamiętać, że stałe tekstowe powinny zaczynać się i kończyć w tej samej lini (można ominąć to ograniczenie — więcej w rozdziale  Napisy).  Oprócz tego jednego przypadku dla kompilatora ma znaczenie samo  istnienie  odstępu, a nie jego wielkość czy rodzaj. Jednak stosowanie odstępów jest bardzo ważne, dla zwiększenia czytelności kodu â€” dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo czasu i nerwów, ponieważ znalezienie błędu (które się zdarzają każdemu) w nieczytelnym kodzie może być bardzo trudne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz