Kurs programowania w C cz. 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs programowania w C cz. 11 - strona 1

Fragment notatki:

Rozdział 5 Pierwszy program Twój pierwszy program Przyjęło się, że pierwszy program napisany w dowolnym języku programowania, powinien wyświetlić tekst np. “Hello World!” (Witaj Świecie!). Zauważ, że sam język C nie ma żadnych mechanizmów przeznaczonych do wprowadzania i wypisywania danych — musimy zatem skorzystać ze specjalnie napisanych w tym celu funkcji — w tym przypadku  printf ,  zawartej w standardowej bibliotece C (ang.  C Standard Library ) (podobnie jak w Pascalu używa się do tego procedur. Pascalowskim odpowiednikiem funkcji  printf  są procedury  write / writeln ). W języku C deklaracje funkcji zawarte są w  plikach nagłówkowych  posiadających najczęściej rozszerzenie  .h , choć można także spotkać rozszerzenie  .hpp , przy czym to drugie zwykło się stosować w języku  C++  (rozszerzenie nie ma swych “technicz- nych” korzeni — jest to tylko pewna konwencja). Żeby włączyć plik nagłówkowy do swojego kodu, trzeba użyć dyrektywy kompilacyjnej  #include . Ta dyrektywa powodu- je, że przed procesem kompilacji danego pliku źródłowego, deklaracje funkcji z pliku nagłówkowego zostają dołączone do twojego kodu celem zweryfikowania poprawności wywoływanych funkcji. Poniżej przykład, jak użyć dyrektywy #include żeby wkleić definicję funkcji  printf z pliku nagłówkowego  stdio.h  (Standard Input/Output.Headerfile): #include  W nawiasach trójkątnych    umieszcza się nazwy standardowych plików nagłów- kowych. Żeby włączyć inny plik nagłówkowy (np. własny), znajdujący się w katalogu z kodem programu, trzeba go wpisać w cudzysłów: #include "mój_plik_nagłówkowy.h" Mamy więc funkcję  printf , jak i wiele innych do wprowadzania i wypisywania da- nych, czas na pisanie programu.  1 Programy w C zaczyna się funkcją  main , w której umieszcza się właściwy kod programu. Żeby rozpocząć tę funkcję, należy wpisać: 1Domyślne pliki nagłówkowe znajdują się w katalogu z plikami nagłówkowymi kompilatora. W systemach z rodziny Unix będzie to katalog /usr/include, natomiast w systemie Windows ów katalog będzie umieszczony w katalogu z kompilatorem. 23 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz