Kurs programowania w C cz. 72

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs programowania w C cz. 72 - strona 1

Fragment notatki:

88 ROZDZIAŁ 12. PREPROCESOR Przykład 1 #include  Za pomocą #include możemy dołączyć dowolny plik — niekoniecznie plik nagłówkowy. Przykład 2 #include "plik_naglowkowy_do_dolaczenia" Jeżeli nazwa pliku nagłówkowego będzie ujęta w nawiasy ostre (przykład 1), to kompilator poszuka go wśród własnych plików nagłówkowych (które najczęściej się znajdują w podkatalogu „includes” w katalogu kompilatora). Jeśli jednak nazwa ta będzie ujęta w podwójne cudzysłowy(przykład 2), to kompilator poszuka jej w katalo- gu, w którym znajduje się kompilowany plik (można zmienić to zachowanie w opcjach niektórych kompilatorów). Przy użyciu tej dyrektywy można także wskazać dokładne położenie plików nagłówkowych poprzez wpisanie bezwzględnej lub względnej ścieżki dostępu do tego pliku nagłówkowego. Przykład 3 — ścieżka bezwzględna do pliku nagłówkowego w Linuksie i w Windowsie Opis: W miejsce jednej i drugiej linijki zostanie wczytany plik umieszczony w danej lokalizacji #include "/usr/include/plik_nagłówkowy.h" #include "C:\\borland\includes\plik_nagłówkowy.h" Przykład 4 — ścieżka względna do pliku nagłówkowego Opis: W miejsce linijki zostanie wczytany plik umieszczony w katalogu „katalog1”, a ten katalog jest w katalogu z plikiem źródłowym. Inaczej mówiąc, jeśli plik źródłowy jest w katalogu „/home/user/dokumenty/zrodla”, to plik nagłówkowy jest umieszczo- ny w katalogu „/home/user/dokumenty/zrodla/katalog1” #include "katalog1/plik_naglowkowy.h" Przykład 5 — ścieżka względna do pliku nagłówkowego Opis: Jeśli plik źródłowy jest umieszczony w katalogu „/home/user/dokumenty- /zrodla”, to plik nagłówkowy znajduje się w katalogu „/home/user/dokumenty/kata- log1/katalog2/” #include "../katalog1/katalog2/plik_naglowkowy.h" Więcej informacji możesz uzyskać w rozdziale  Biblioteki. #define Linia pozwalająca zdefiniować stałą, funkcję lub słowo kluczowe, które będzie po- tem podmienione w kodzie programu na odpowiednią wartość lub może zostać użyte w instrukcjach warunkowych dla preprocesora. Składnia: #define NAZWA_STALEJ WARTOSC ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz