Bazy danych - strona 3

note /search

Baza danych jako uporządkowany sposób wybranych fragmentów rzeczywist...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

Bazy danych Literatura Riordan R. M., Projektowanie systemów relacyjnych baz danych, RM  2000 Schwartz S., Po prostu Access 2003, Helion 2004 Date C. J., Relacyjne bazy danych dla praktyków, Helion 2006 Hernandez M. J., Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, Mikom  2004 Garcia – Molina H., Ullman ...

Projekt bazy danych krajowej agencji pracy tymczasowej

 • Politechnika Wrocławska
 • Bazy danych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 987

Spis treści 1 Wstęp 2 2 Analiza wycinka rzeczywistości 2.1 Szczegółowy opis wycinka rzeczywistości 2.2 Słownik pojęć . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Analiza istniejącej bazy danych . . . . . 2.4 Wymagania funkcjonalne . . . . . . . . . 2.5 Wymagania niefunkcjonalne . . . . . . . . . . ...

Bazy danych - notatki z wykładów

 • Bazy danych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 9387

Notatki składają się z 37 stron i zawierają informacje na takie tematy jak: rodzaje danych, baza danych, model danych, własności bazy danych, system zarządzania bazą danych, proces tworzenia baz danych, encja, język zapytań, relacyjne bazy danych, składnia języka SQL, zapytania, klauzula ORDER BY, ...

SQL – Structured Query Language - prezentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: SQL (Strukturalny Język Zapytań), RDBMS (Relacyjny System Zarządzania Bazą Danych), DML (Język Manipulacji Danymi), DDL (Język Definicji Danych), Podstawowe instrukcje DML, Podstawowe instrukcji DDL....

Bazy danych II rok

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Bazy danych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2219

in. zagadnienia takie jak: tworzenie tabel, prawidłowe znaki dla masek wprowadzania, priorytet operatorów, funkcje daty i czasu, funkcje operujące na łańcuchach. Tworzenie tabel Nazwa-co najwyżej 64 znaki-dopuszczalne są wszystkie litery alfabetu, cyfry, spacja i niektóre znaki specjalne- nie wolno...

Bazy danych, erd

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2534

PROTOKOŁY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW. Rok Rok stu- akade diów micki Gru- Przedmiot pa Imię i nazwisko I I I I I I 2007/8 2007/8 2007/8 2007/8 2007/8 2007/8 1 2 3 Prowadzący Forma Termin Student Ocena Data Jedn. organizacyjna I I I I I I nr Nazwisko albumu i imię 12345 Pies Jan 12346 Lis Ewa 12347 Słoń A...

Teoria baz danych ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2478

TEORIA BAZ DANYCH •Baza danych - zintegrowana grupa ogólnie dostępnych zbiorów danych. Podstawową formą organizacji danych w bazie jest relacja (tabela). •SZBD (Systemy zarządzania bazami danych) to pakiety programowe słuŜące do zarządzania danymi. Podstawowymi elementami tych systemów są: • język m...

Bazy danych-przykładowe zadania i zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Bazy danych
Pobrań: 553
Wyświetleń: 6489

takie zagadnienia jak: normalizacja tabeli, klucze, powiązania między tabelami, struktura bazy danych, kwerendy, raporty formularze, relacyjna baza danych, serwer bazy danych, redundancja. REJESTR WYPOŻYCZEŃ 2011-05-15 Numer Identyfikator książk...

Bazy danych - wykład 3, (sem VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bazy danych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Wy 3 funkcje zapytań - sprawdzają czy pewna grupa faktów jest spełniona w danym stanie bazie danych Czy wykład X jest oferowany? Czy student X zalicza wykład Y? Którzy studenci zaliczają wykład Projektowanie relacyjnych baz danych? Które wykłady są obecnie oferowane? Problem współbieżności. Wi...

Bazy danych - wykład 4, (sem VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bazy danych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Wy 4 Z systemem bazy danych współpracują programy użytkowników, zwane aplikacjami. SZBD może być traktowany jako bufor pomiędzy programami użytkowymi a bazą danych. Kluczowe funkcje SZBD: CRUD słownik danych zarządzanie transakcjami sterowanie współbieżnością odtwarzanie uprawnienia narzęd...