Bazy danych II rok

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych II rok - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: tworzenie tabel, prawidłowe znaki dla masek wprowadzania, priorytet operatorów, funkcje daty i czasu, funkcje operujące na łańcuchach.

Tworzenie tabel
Nazwa-co najwyżej 64 znaki-dopuszczalne są wszystkie litery alfabetu, cyfry, spacja i niektóre znaki specjalne- nie wolno używać kropki, wykrzyknika, nawiasów kwadratowych i odwrotnego apostrofaWłaściwości pól liczbowychWłaściwość rozmiar pola: bajt, liczba całkowita, pojedyncza precyzja, liczba dziesiętnaIdentyfikator replikacji - do przechowywania użytkowego identyfikatora globalnego wymaganego przy replikacji. Replikacja nie jest obsługiwana w przypadku formatu *.accdbWłaściwość format-standardowy-wyświetla liczbę przy użyciu separatora tysięcy i stosuje ustawienia określone w aplecie opcji regionalne i językowe w panelu sterowania, dotyczące wielkości ujemnych, nie jest wyświetlany symbol waluty.-procentowy - mnoży wartość przez 100 i wyświetla liczbę z dopisanym znakiem %. Stosuje ustawienia określone w aplecie opcje regionalne i językowe w panelu sterowania, dotyczące wielkości ujemnych, symboli dziesiętnych i miejsc dziesiętnych.-liczba ogólna - wyświetla liczbę tak jak była wprowadzona-walutowy - wyświetla liczbę przy użyciu separatora tysięcy stosuje ustawienia określana w aplecie regionalne i językowe w panelu sterowania, dotyczące wielkości ujemnych, symboli dziesiętnych, symboli waluta a także miejsc dziesiętnych-euro - wyświetla liczbę przy użyciu symbolu waluty euro niezależnie od symbolu określonego w aplecie opcje regionalne i językowe-stałoprzecinkowe - wyświetla co najmniej jedna cyfrę i stosuje ustawienia określone w aplecie opcje regionalne i językowe w panelu sterowania, dotyczące wielkości ujemnych, symboli dziesiętnych i symboli waluty a także miejsc dziesiętnych-miejsca dziesiętne - ustawia liczbę cyfr dla części ułamkowej (po separatorze dziesiętnym)-maska wprowadzania - definiuje wzorzec dla wprowadzanych danych (może być również wykorzystywana jako specyfikator formatu danych)maska składa się z 3 części: format maski, 0-> aby zachować wyświetlone znaki maski, 1->(lub puste) gdy zachowane mają być tylko wprowadzane dane, znak wyświetlany w masce w miejscach do Ew. wypełnienia ( domyślnie znaki podkreślenia)Prawidłowe znaki dla masek wprowadzania0 cyfra (od 0 do 9, pozycja wymagana; znaki plus + i minus - nie są dozwolone9 cyfra lub spacja (pozycja opcjonalna; znaki + i - nie są dozwolone)# cyfra lub spacja (pozycja opcjonalna; puste miejsca konwertowane są na spacje, znaki + i - są dozwolone.L Litera (od A do Z, pozycja wymagana)? Litera (od A do Z, pozycja opcjonalna)A litera lub cyfra (pozycja wymagana)a litera lub cyfra (pozycja opcjonalna)& litera lub cyfra (pozycja wymagana)c dowolny znak lub spacja (pozycja opcjonalna).,:;-/ dziesiętny symbol zastępczy oraz separatory tysięcy, daty i godziny (faktycznie używany znak zależy od ustawień regionalnych określanych przez dwukrotne kliknięcie ikony ustawienia regionalne w panelu sterowania)< powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są konwertowane na małe znaki

(…)

…, Or Wybrane funkcje Funkcje arytmetyczne -exp (n) oblicza e podniesione do potęgi n, gdzie e jest podstawą logarytmu naturalnego -log(n) oblicza logarytm naturalny z n -sqr(n) oblicza pierwiastek kwadratowy z n -int(n), fix(n) wyznaczają część całkowitą argumentu (różnica między tymi funkcjami występuje dla argumentów ujemnych) Int -> zwraca najbliższą liczbę całkowitą ujemną <=n podczas gdy funkcja…
…), month(n), year(n) - wyznaczają element daty na podstawie numeru seryjnego n parametrem tej funkcji oprócz numeru seryjnego może być data lub tekst reprezentacyjny datę Funkcje daty i czasu date () - zwraca pobraną z zegara systemowego bieżącą datę time () - zwraca pobrany z zegara systemowego bieżący czas now () - zwraca pobrane z zegara systemowego bieżącą datę i czas Funcje sprawdzające Is Date…

Tworzenie tabel
Nazwa -co najwyżej 64 znaki -dopuszczalne są wszystkie litery alfabetu, cyfry, spacja i niektóre znaki specjalne - nie wolno używać kropki, wykrzyknika, nawiasów kwadratowych i odwrotnego apostrofa Właściwości pól liczbowych Właściwość rozmiar pola: bajt, liczba całkowita, pojedyncza precyzja, liczba dziesiętna Identyfikator replikacji - do przechowywania użytkowego identyfikatora globalnego wymaganego przy replikacji. Replikacja nie jest obsługiwana w przypadku formatu *.accdb Właściwość format -standardowy-wyświetla liczbę przy użyciu separatora tysięcy i stosuje ustawienia określone w aplecie opcji regionalne i językowe w panelu sterowania, dotyczące wielkości ujemnych, nie jest wyświetlany symbol waluty. -procentowy - mnoży wartość przez 100 i wyświetla liczbę z dopisanym znakiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz