Bazy danych - wykład 4, (sem VI)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych - wykład 4, (sem VI) - strona 1 Bazy danych - wykład 4, (sem VI) - strona 2

Fragment notatki:

Wy 4
Z systemem bazy danych współpracują programy użytkowników, zwane aplikacjami.
SZBD może być traktowany jako bufor pomiędzy programami użytkowymi a bazą danych.
Kluczowe funkcje SZBD:
CRUD
słownik danych
zarządzanie transakcjami
sterowanie współbieżnością
odtwarzanie
uprawnienia
narzędzia administracji
Wyróżniamy trzy warstwy architektury SZBD:
jądro - realizuje podstawowe funkcje zarządzania danymi
zestaw narzędzi - np. arkusz kalkulacyjny, program do monitorowania wydajności
interfejs - język łączący narzędzia SZBD z funkcjami jądra
Interfejs SZBD składa się z subjęzyków bazy danych, przeznaczonych do inicjowania funkcji SZBD:
DDL (Data Definition Language) - język definiowania danych
DML (Data Manipulation Language) - język operowania danymi
DIL (Data Integrity Language) - język integralności danych
DCL (Data Control Language) - język kontroli danych
SQL (Structured Query Language) - strukturalny język zapytań
Jądro SZBD realizuje podstawowe funkcje SZBD takie jak przechowywanie danych, kontrola współbieżności. Współpracuje z systemem operacyjnym gospodarza, w szczególności z:
menadżerem plików
mechanizmami dostępu
buforami systemowymi
26.02
Model relacyjny (E. Codd, lata 80 XX w.) oparty jest na zbiorze reguł matematycznych głównie z teorii mnogości. Podstawową struktrą danych w tym modelu jest relacja. Dane grupowane są w relacje, które reprezentowane są przez tabele.
Poniższe tabele stanowią reprezentację relacji
Nazwa wykładu
Semestr
Kod
Nr Prac.
Systemy relacyjnych baz danych
1
CSD
244
Projektowanie relacji baz danych
1
CSD
244
Dedukcyjne bazy danych
4
CSD
245
Obiektowe bazy danych
4
CSD
245
Rozproszone bazy danych
2
CSD
247
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz