Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 13

Modele polityki personalnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

Czubasiewicz. Notatka składa się z 2 stron. MODELE POLITYKI PERSONALNEJ Model SITA Prowadzi do powstania kultury organizacyjnej opartej na konkurencji i rywalizacji między kandydatami - tylko najlepsi przyjmowani są do pracy. Przydatność jest mierzona posiadanymi kwalifikacjami, udokumentowanymi d...

Motywacyjny system płac

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

Czubasiewicz. Notatka składa się z 2 stron. MOTYWACYJNY SYSTEM PŁAC CELE POLITYKI WYNAGRADZANIA Przyciągać pracowników gwarantujących realizację strategii organizacji Utrzymać tych pracowników Motywować ich do zachowań sprzyjających realizacji strategii organizacji MOTYWACYJNE ODDZIAŁYWANIE PŁA...

Opis stanowiska pracy - wynagrodzenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

Czubasiewicz. Notatka składa się z 7 stron. Opis stanowiska pracy! Jak wynagradzać Po znajomości? Po równo? W wyniku negocjacji? Biorąc pod uwagę inflację? Zgodnie ze stażem pracy? Inaczej? Jak? Oczekiwania wobec płacy Wewnętrzna struktura płac Musi być Prosta i przejrzysta bo, -prostota i ...

Przygotowanie procesu rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1085

Czubasiewicz. Notatka składa się z 4 stron. PRZYGOTOWANIE PROCESU REKRUTACJI: Rekrutacja - to proces rozpoznania przyciągania kandydatów do zatrudnienia w firmie. Zatem jest: Procesem, czyli działalnością o charakterze ciągłym, a nie sporadycznym lub akcyjnym Procesem, który wymaga rozpoznania r...

Selekcja kandydatów do pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

Czubasiewicz. Notatka składa się z 2 stron. SELEKCJA KANDYDATÓW PRACY Selekcja kandydatów polega na ocenie przydatności każdego z nich na stanowisko w organizacji i wyborze tego, który spełnia najbardziej oczekiwania zawarte w profilu wymagań. Selekcja może być selekcją; Pozytywną, lub negatywn...

Testy mierzące zdolności intelektualne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

Czubasiewicz. Notatka składa się z 2 stron. SESJE TESTOWE Testy mierzące zdolności intelektualne, Testy określające osobowość. Przykładowy zestaw testów ocena sprawności intelektualnych. badanie poziomu intelektualnego, [iloraz intelig...

Szkolenia - rodzaje i techniki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 952

Czubasiewicz. Notatka składa się z 5 stron. Szkolenia otwarte Organizowane i prowadzone przez firmę szkoleniową Uczestniczą ludzie różnych firm/instytucji Szkolenia zamknięte Wyłączone dla pracowników jednej firmy Prowadzone przez firmę szkoleniową Zalety: Mniejsze koszty Szkoleni pracownicy z dan...

Rekrutacja - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1645

Czubasiewicz. Notatka składa się z 1 strony. Do wad rekrutacji na wewnętrznym rynku pracy można zaliczyć:a) Wysokie koszty szkoleń personelu c)Powstawanie klik d)Odstraszanie ambitnych kandydatów z zewnętrznego rynku pracy 2. Selekcja kandydatów zazwyczaj rozpoczyna się od; a) Analizy dokumentów k...

Wartościowanie w pracy - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 917

Czubasiewicz. Notatka składa się z 1 strony. 1.Szeregowanie porządkowe jest to:a) Metoda wartościowania pracy 2.Wyniki okresowych ocen pracowniczych można wykorzystać dla potrzeb:a) Przemieszczeń pracowniczych b) Analizy pracy c) Szkoleniowych 3.Na opis stanowiska pracy mogą składać się: b) Wyposa...

Karta opisu stanowiska pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Borowska-Pietrzak
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1505

KARTA OPISU STANOWISKA Komórka organizacyjna Dział promocji i marketingu Stanowisko Kierownik Podlega służbowo Dyrektor Sprawuje nadzór służbowy nad Zespołem do spraw promocji i reklamy Sprawuje nadzór funkcjonalny nad Pełni zastępstwo za Jest zastępowany przez Miejsca pracy Budynek biurowy ...