Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 12

Wykład - pozyskiwanie pracowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

(pozyskiwanie pracowników: planowanie zasobów ludzkich): Pozyskiwanie pracowników (proces zdobywania i wykorzystania zasobów ludzkich w organizacji) składa się z kilku zharmonizowanych ze sobą specjalistycznych działań, które mają zapewnić zasoby ludzkie w odpowiedniej ilości i jakości, niezbędne d...

Wykład - Rozwój dziedziny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

Rozwój dziedziny nastąpił pod koniec XIX wieku. Zainteresowanie zarządzaniem zasobami ludzkimi nastąpiło w wyniku rozwoju przemysłu. Negatywne aspekty z jakimi boryka się organizacja: a) Syndrom przypadkowego pracownika (brak kontroli przepływu pracowników, np. dobrzy odchodzą z pracy, źli są przy...

Test 1 i opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

Humanizacja to lata 90. w rozwoju funkcji personalnej N biurokratyzacja- XIX-50.XXw.; instytucjonalizacja- 60; humanizacja- 70.; ekonomizacja- 80.; przedsiębiorczość wew. i zew.- 80-90.; s.6 Tayloryzm propagował naukowy dobór i szkolenie pracow...

Dokumenty aplikacyjne - Zasady pisania, typologia, funkcje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

Dokumenty aplikacyjne - typologia, funkcje, popełniane błędy. Dokumenty aplikacyjne są swoistą reklamą kandydata ubiegającego się o pracę. Dokumenty aplikacyjne (życiorys zawodowy i list motywacyjny) stanowią ważne ogniwo w procesie posz...

Formularze aplikacyjne 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Formularze aplikacyjne Formularz aplikacyjny - jak go wypełnić? W dużych koncernach, do których aplikuje się wielu absolwentów, selekcja zaczyna się zwykle od formularza aplikacyjnego. Jak go dobrze wypełnić? Przede wszystkim staraj się maksymalnie podporządkować formie, jaką narzuca formularz. J...

Model Michigan w zarządzaniu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1848

Czubasiewicz. Notatka składa się z 10 stron. Model Michigan w modelu zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje: motywowanie, organizowanie pracy, rozwój personelu dobór, nagradzanie, rozwój, ocenianie rekrutacja, selekcja, adaptacja zawodowa partycypacja, przyjmowanie do pracy, zwalnianie, nagradza...

Assessment center - ośrodek oceny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

Czubasiewicz. Notatka składa się z 3 stron. Assessment center - ośrodek oceny. Geneza; Koncepcja obserwacji faktycznych zachowań ludzkich w symulowanych warunkach jako podstawa do wyrokowania o zdolnościach badanego powstała w latach 40-tych. Na podstawie różnych ćwiczeń symulacyjnych dokonano dob...

Dobór kadr - strategia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 980

Czubasiewicz. Notatka składa się z 3 stron. Dobór kadr Planowanie zatrudnienia Proces kształtowania zatrudnienia w organizacji Rekrutacja pracowników Proces selekcji Wprowadzenie pracownika do organizacji Sterowanie ruchliwością pracowników STWORZENIE PROFILU ZAWODOWEGO I OSOBOWOWOŚCIOWEGO P...

Fazy rozwoju funkcji personalnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4543

Czubasiewicz. Notatka składa się z 2 stron. FAZY ROZWOJU FUKCJI PERSONALNEJ I FAZA OPERACYJNA - lata 1900-1945( początek 20 wieku, początek firm, zatrudnienia ludzi w firmie) Funkcja personalna pełni rolę pomocniczą w organizacji. Dział personalny sporządza umowy o pracę, prowadzi ewidencję person...

Istota i cechy oceny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1148

Czubasiewicz. Notatka składa się z 12 stron. Istota i cechy oceny Ocenianie ma powszechny charakter Nie da się go wyeliminować z naszego życia Niezależnie od naszej woli i świadomości jesteśmy poddawani ocenie i sami oceniamy otaczające nas osoby, sytuacje procesy, rzeczy Problemem jest zatem nie ...