Rekrutacja - ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rekrutacja - ściąga  - strona 1

Fragment notatki:

Czubasiewicz. Notatka składa się z 1 strony.
Do wad rekrutacji na wewnętrznym rynku pracy można zaliczyć:a) Wysokie koszty szkoleń personelu c)Powstawanie klik d)Odstraszanie ambitnych kandydatów z zewnętrznego rynku pracy 2. Selekcja kandydatów zazwyczaj rozpoczyna się od; a) Analizy dokumentów kandydatów 3. W życiorysie: a)Doświadczenie zawodowe należy sytuować po wykształceniu kandydata c)Trzeba między innymi wpisać pełne imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata d)Warto wymienić jak największą liczbę zainteresowań 4.Najlepiej zatrudnić kandydata, który: a)Posiada cechy na poziomie określonym w profilu wymagań c)Przejawia chęć podnoszenia kwalifikacji d)Zrobił najlepsze wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej 5. Wyniki okresowych ocen pracowniczych można wykorzystać dla potrzeb: b)Badania pracy c)Szkoleniowych d)Derekrutacji 6. Kryteria oceny pracowników powinny być: b)Zmienne w czasie c)Dostosowane do ocenianych stanowisk 7. Porównywanie parami jest metodą oceny pracowników polegającą na: b)Porównywaniu par pracowników (każdego z każdym) Funkcje płac: b)Motywacyjna c)Kosztowa 8. Szeregowanie porządkowe są to metody wartościowania pracy polegające na: a) Sumarycznej ocenie trudności prac c)Kwantyfikacji poprzez szeregowanie 9. Metody analityczno-punktowe są to metody wartościowania pracy polegające na: b)Analitycznej ocenie trudności prac d)Kwantyfikacji poprzez stopniowanie 10. Opis stanowiska pracy między innymi zawiera: a)Umiejscowienie stanowiska w strukturze organizacyjnej b)Warunki pracy 11. Celem badania pracy może być: b)Aktualizacja opisu stanowiska pracy c)Tworzenie norm pracy 12. Składniki wynagrodzenia związane z wkładem pracy to: a)Płaca zasadnicza b)Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych c)Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych d)Dodatek brygadzistowski 13. W metodzie UMEWAP-95 wykorzystywane są: a)Kryteria syntetyczne b)Kryteria elementarne c)Klucze analityczne 14. Źródła informacji wykorzystywane w procesie badania pracy to: a)Produkt b)Proces c)Wywiad d)Ankieta 15. Składniki wynagrodzenia związane z czasem pracy to: b)Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych c)Dodatek za pracę w godzinach nocnych 16. Na schemat genewski składają się między innymi b) Odpowiedzialność d)Warunki pracy 17. Rodzaje akordu to: Akord progresywny,Akord zadaniowy,Akord pośredni 1.Szeregowanie porządkowe jest to:a) Metoda wartościowania pracy 2.Wyniki okresowych ocen pracowniczych można wykorzystać dla potrzeb:a) Przemieszczeń pracowniczych b) Analizy pracy c) Szkoleniowych 3.Na opis stanowiska pracy mogą składać się: b) Wyposażenie stanowiska c) Zasady oceny e) Odpowiedzialność za współpracę z podmiotami zewnętrznymi 4.Źródła informacji wykorzystywane w procesie badania pracy to:c) Wywiad 5.Składniki wynagrodzenia związane z wkładem pracy to: a) Wynagrodzenie zasadnicze b) Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

(…)

….Akord czasowy jest to:b)Forma płacy uzależniająca wysokość wynagrodzenia od liczby jednostek wyrobów wykonanych w określonej jednostce czasu 7.Rekrutacja na wewnętrznym rynku pracy może być korzystna, bo:c)Zwiększa zadowolenie pracowników d)Zwiększa przywiązanie pracowników 8.Dobrze przygotowany list motywacyjny powinien zawierać:a)Informacje o kwalifikacjach kandydata c)Materialne oczekiwania…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz