Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 14

Kompetencyjne opisy stanowisk pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Borowska-Pietrzak
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

Kompetencyjne opisy stanowisk pracy Nowe opisy stanowisk Można wyróżnić pewne zasady stosowane przy opisach stanowisk, umożliwiające scalenie tychże opisów z koncepcją Zarządzania Kompetencjami. We współczesnych realiach żadne stanowisko nie ma niezmiennej w czasie treści. Należy więc unikać doko...

Opis stanowiska pracy - brygadzista

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Borowska-Pietrzak
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

Opis stanowiska pracy Identyfikacja stanowiska pracy : brygadzista Ogólna charakterystyka wykonanej pracy: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zarządzała kilkuosobowym zespołem pracowników budowlanych oraz sprawowała nadzór nad pracownikami, a także koordynowała realizację zleceń. Zależno...

Kandydat - profil zawodowy i osobowościowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Borowska-Pietrzak
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1204

S tworzenie profilu zawodowego i osobowościowego pożądanego kandydata: 1)Strategia organizacji 2)Rola stanowiska w organizacji 3)Formalizacja 4)Opis stanowiska: ( zadania, uprawnienia, odpowiedzialność, miejsce w organizacji) 5)Pro...

Projekt przychodnia - cele

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Borowska-Pietrzak
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Cele: retrospektywne społeczny - informowanie o szansach rozwoju zawodowego administracyjny - wykorzystanie wyników do zróżnicowania wynagrodzeń motywacyjny - zwiększenie motywacji pracowników, informacja zwrotna dla pracowników, k...

Zasoby ludzie - pytania z kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Borowska-Pietrzak
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 210
Wyświetleń: 994

Elementem który nie wchodzi w skład formowania kadr jest: szkolenie pracowników integracja kadr planowanie zasobów ludzkich dobór kadr Etapy rozwoju i ewolucji funkcji personalnej to: faza wzrostu, faza stagnacji, faza schyłku działań kadrowych faza tradycyjna, faza stosunków międzyludzkich, faz...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

I.Strategia- sposób radzenia sobie z rzeczywistością: *cele strategiczne (pośred. i bezp.) * dokument jako produkt procesu planowania strategicznego, *zadania do zrealizowania, *strategia formułuje misję danego przedsiębiorstwa, określa sens jego istnienia, *strategie są realizowane przez ludzi, 1...

Dobór pracowników - rekrutacja, selekcja

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

DOBÓR PRACOWNIKÓW: REKRUTACJA, SELEKCJA Rekrutacja - zespół działań, mających na celu pozyskanie przez organizację kandydatów do pracy na określonym stanowisku, w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję. rodzaje: ogólna segmentowa źródła wewnętrzny rynek pracy zewnętrzny rynek pracy ...

Kultura organizacyjna - definicja

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1190

KULTURA ORGANIZACYJNA Góra lodowa kultury organizacji: Aspekty formalne (jawne) cele technologia struktura zasady polityki i postępowania zasoby finansowe Oddziaływanie nieformalne normy grupowe Poziomy kultury organizacyjnej (model E. Scheina): Widoczne i uświadamiane ARTEFAKTY NORMY ...

Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

ORGanizacja ZARZ. ZAS. LUDZ. Podstawowe czynności w sprawach osobowych: Pozyskanie kadr Planowanie potrzeb Analiza wymagań Rekrutacja Dobór Rozwój kadr Wykształcenie i dokształcanie Ocena pracowników Ruch racjonalizatorski Planowanie karier Utrzymanie kadr Wynagradzanie świadczenia so...

Selekcja i dobór pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Selekcja pracowników 1. WPROWADZENIE Okres recesji oprócz wielu niedogodności niesie ze sobą również wiele nowych możliwości. Mogłoby się wydawać, że w czasach, gdy przedsiębiorstwa zajmują się głównie redukcją liczby zatrudnionych, dobór i selekcja pracowników zejdzie na drugi plan. Tymczasem, naw...