Wartościowanie w pracy - ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartościowanie w pracy - ściąga - strona 1

Fragment notatki:

Czubasiewicz. Notatka składa się z 1 strony.
1.Szeregowanie porządkowe jest to:a) Metoda wartościowania pracy 2.Wyniki okresowych ocen pracowniczych można wykorzystać dla potrzeb:a) Przemieszczeń pracowniczych b) Analizy pracy c) Szkoleniowych 3.Na opis stanowiska pracy mogą składać się: b) Wyposażenie stanowiska c) Zasady oceny e) Odpowiedzialność za współpracę z podmiotami zewnętrznymi 4.Źródła informacji wykorzystywane w procesie badania pracy to:c) Wywiad 5.Składniki wynagrodzenia związane z wkładem pracy to: a) Wynagrodzenie zasadnicze b) Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych d) Dodatek kierowniczy 6.Akord czasowy jest to:b) Forma płacy uzależniająca wysokość wynagrodzenia od liczby jednostek wyrobów wykonanych w określonej jednostce czasu 7.Rekrutacja na wewnętrznym rynku pracy może być korzystna, bo:c) Zwiększa zadowolenie pracowników d) Zwiększa przywiązanie pracowników 8.Dobrze przygotowany list motywacyjny powinien zawierać:a) Informacje o kwalifikacjach kandydata c)Materialne oczekiwania kandydata d) Podziękowanie za pozytywne rozpatrzenie dokumentów 9.Assesment center jest to: d) Zestaw zadań pozwalający sprawdzić umiejętności pracowników i kandydatów 10.Wyniki okresowych ocen pracowniczych: a) Powinny być udostępniane wyłącznie do ogólnej wiadomości pracowników przedsiębiorstwa c) Mogą zostać zakwestionowane przez pracownika 11.Skala z przymusem wyboru jest to metoda oceny polegają na: a) Konieczności wybierania spośród kilku określeń w zestawach tych, które najlepiej pasują do ocenianego pracownika d) Konieczności uszeregowania wypowiedzi w zestawach ……… w zależności od stopnia ich prawdziwości 12.Główne kryteria różnicowania wynagrodzeń:a) Według potrzeb pracownika b) Według wkładu pracy 13.Składniki funduszu płac to między innymi:a) Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy c) Świadczenia socjalne d) Dodatek świąteczny 14.Szeregowanie seryjne są to metody wartościowania pracy polegające na:a) Sumarycznej ocenie trudności prac c) Kwantyfikacji poprzez szeregowanie 15.Kwalifikowanie do grup płac są to metody wartościowania pracy polegające na: a) Sumarycznej ocenie trudności prac d) Kwantyfikacji poprzez stopniowanie 16.Taryfikator kwalifikacyjny zawiera: a) Kategorie zaszeregowania 17.Na schemat genewski stosowany przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń składają się między innymi:a) Wymagania fizyczne 18.Kryteria oceny pracowników powinny być: b) Zmienne w czasie c) Inne dla każdego stanowiska d) Dostosowane do celów oceny ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz