Wstęp do literaturoznawstwa

note /search

Notatki - wstęp do literaturoznawstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 4872
Wyświetleń: 11263

Są one z pierwszego semestru dla I roku sporządzone na Uniwersytecie Gdańskim, przedmiot prowadzi dr hab. Monika Rzeczycka. Pierwszy plik składa się z 10 stron notatek. Informacje zawarte w notatce to: historia literatury, teoria literatury, stylistyka językoznawcza, organizacja warstwy brzmie...

Wstęp do literaturoznawstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 6419

Wstęp do literaturoznawstwa dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia Filologii romańskiej i filologii rosyjskiej. Rok akademicki 2011/2012, semestr zimowy Forma zajęć: wykład (20+10) Liczba godzin: 30 (20+10)

Wstęp do literaturoznawstwa-pojęcie literatury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 4501

WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA POJĘCIE LITERATURY Według Arystotelesa literatura była sposobem odtwarzania rzeczywistości. Każdy opis świata rzeczywistego tworzył świat analogiczny. Język i rzeczywistość to dwie odmienne płaszczyzny Istnieją pojęcia, słowa, wyrażenia, które nie mają odniesienia w rze...

Rodzaje i gatunki literackie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2373

TWORZENIE POEZJI oczekiwanie na natchnienie, trans konstruktywizm, analiza, synteza, spotkanie rozumu i wyobraźni CZTERY GATUNKI TRAGEDIA- szlachetny temat wyrażony w sposób dramatyczny EPOJEJA - szlachetny temat wyrażony w sposób narracyjny KOMEDIA - wulgarny temat wyrażony w sposób dramatyczn...

Wstęp do literaturoznawstwa-pojęcie przestrzeni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2044

PRZESTRZEŃ Przestrzeń w języku- shifters Opozycje strukturalne (wysoki- niski, poziomy- pionowy, prawy- lewy, linearny- kolisty itp.) WYOBRAŻENIA PRZESTRZENI Kulturowe (męskie- żeńskie, swojskie- obce) Religijne (sacrum- profanum) Literackie ...

Definition of metaphor, classifying metaphors-opracowanie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

Metaphor - a figure of speech in which a word or phrase literally signifying one kind of object or idea is identified with or used in place of another to suggest a likeness or analogy between them, e.g. Jane is an angel Classifying metaphors: Concretive metaphor - uses a concrete term to talk abou...

Definitions of theme, speaker, tone

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

The theme is the central idea that emerges from a literary work's treatment of its subject-matter. While the subject of a work is described concretely in terms of its action or the situation represented, its theme or themes will be described in more abstract terms (e.g. love, war, betrayal, fate, et...

Figures of speech - definitions - Simile, metonymy, synecdoche

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Simile - figure of speech involving a comparison between two unlike entities. In a simile, unlike a metaphor, the resemblance is indicated by the words “like” or “as” - her face was like a mask Metonymy - figure of speech in which the name of an object or concept is replaced with a word closely rel...

Poetry-structure - definitions

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Poetry - structure Definitions Fixed form poetry - may be categorized by the pattern of its metre, lines or stanzas. Metre - is the pattern of measured sound-units recurring more or less regularly in lines of verse. In quantitative metre the pattern is a sequence of long and short syllables coun...

Point of view, narrator - definitions

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Point of view - the perspective from which the story is told. First person point of view - the story is told by one of the characters. Unreliable narrator - a narrator whose view of the world differs widely from the true situation recognized by ...