Notatki - wstęp do literaturoznawstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4732
Wyświetleń: 10962
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatki - wstęp do literaturoznawstwa - strona 1 Notatki - wstęp do literaturoznawstwa - strona 2 Notatki - wstęp do literaturoznawstwa - strona 3

Fragment notatki:

Są one z pierwszego semestru dla I roku sporządzone na Uniwersytecie Gdańskim, przedmiot prowadzi dr hab. Monika Rzeczycka.

Pierwszy plik składa się z 10 stron notatek. Informacje zawarte w notatce to: historia literatury, teoria literatury, stylistyka językoznawcza, organizacja warstwy brzmieniowej, metonimia, genologia, epika, epos, anegdota, opera, dramat właściwy, reportaż.

Kolejny plik to 9 stron zeskanowanych notatek ręcznie pisanych. Informacje zawarte w notatce to: filologia, krytyka literatury, teoria literatury, schemat Jakobsona, leksykalne środki stylistyczne, fleksyjne środki stylistyczne, zabiegi stylistyczne w obrębie składni.

Trzeci plik składa się z 5 stron i zawiera takie informacje jak: genologia, liryka, fraszka, poemat dygresyjny, powieść, dystopia, misterium i moralitet.

(…)


GENOLOGIA (typologia form literackich)- nauka o rodzajach i gat literackich
Rodzaj literatury- system ogólnych zasad budowy DL realizowanych w utworach różnych epok (okresów) stanowiący podstawę zaliczania ich do tej samej klasy. Podział na rodzaje lit. jest sposobem systematyzacji literatury.
W jaki sposób uzewnętrznia się podmiot w DL?
Jaka jest budowa świata przedstawionego (kompozycja)?
Jaka jest budowa języka, środki stylistyczne w DL, styl?
LIRYKA
EPIKA
DRAMAT
podmiot
podmiot liryczny
narrator
nie ma podmiotu nadrzędnego
świat przedstawiony
afabularna
fabuła
akcja
styl
monolog liryczny, wyznanie
narracja
dialog
I LIRYKA- lirykos- lirowy od liry- wewnętrzne przeżycia przedstawione za pomocą wypowiedzi monologicznej, f. Ekspresywna i subiektywizm
ANAKREONTYK - wierszowany utwór literacki…
… tendencyjna i powiastka filozoficzna)- różne stanowiska narratora. 3 typy mowy: zależna, niezależna, pozornie zależna.
Podział powieści:
Ze względu na formę:
prozaiczna - nowela, powieść, opowiadanie itp.
wierszowana- poemat epicki, heroikomiczny, dygresyjny, powieść poetycka
Ze względu na stosunek świata przedstawionego do czasu, w którym został zobrazowany:
powieść współczesna - świat przedst odsyła…
…, w którym całe libretto (tekst słowny scenicznego utworu) jest śpiewane.
MISTERIUM i MORALITET (liturgiczne, powstały w średniowieczu)
DRAMAT FANTASTYCZNY, NIESCENICZNY (LESEDRAMA) MIESZCZAŃSKI; PSYCHOLOGICZNY; ŚRODOWISKOWY; HISTORYCZNY;
LITERATUROZNAWSTWO -wiedza, nauka o literaturze
Historia literatury:
Konkretne dzieła literackie
Aspekty twórczości pisarzy
Prądy
Epoki
Życie literackie
Instytucje życia…
… o tematyce biesiadnej, wesołej lub rubasznej, sławiący uroki życia, opowiadający o miłości w sposób żartobliwy. Nazwa pochodzi od greckiego poety Anakreonta z Teos.
ELEGIA- utwór liryczny o treści poważnej, refleksyjny, utrzymany w tonie smutnego rozpamiętywania, rozważania lub skargi. Wyróżniamy elegie miłosne i patriotyczne, np. "Żale Sarmaty " Franciszek Karpiński
EPIGRAMAT- krótki, przeważnie…
…. "Beniowski" Juliusz Słowacki
SONET- utwór składający się z 14 wersów, najczęściej ułożony w 4 strofy: dwie po 4 wersy (tetrastychy), zwykle o charakterze opisowym, i dwie po 3 wersy ( tercyny), o charakterze refleksyjnym, przy czym ostatnia tercyna zawiera myśl ogólniającą
TREN - utwór liryczny o charakterze żałobnym, wywodzący się ze starogreckiej poezji, blisko spokrewniony z elegią, a także epicedium…
… do nadania mu szczególnych walorów brzmieniowych i znaczeniowych. Uformowanie to polega na takim doborze i ugrupowaniu wyrazów w wypowiedzi, że pewne głoski powtarzają się z większą niż zwykle częstotliwością.
- aliteracja - powtórzenie jednakowych głosek lub zespół głoskowych na początku wyrazów sąsiadujących ze sobą. Pełni funkcje instrumentacyjną, semantyczną i wierszo twórczą.
- echolalia - powtarzanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz