Wstęp do literaturoznawstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 5852
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do literaturoznawstwa - strona 1 Wstęp do literaturoznawstwa - strona 2

Fragment notatki:Wstęp do literaturoznawstwa
dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia Filologii romańskiej i filologii rosyjskiej.
Rok akademicki 2011/2012, semestr zimowy
Forma zajęć: wykład (20+10)
Liczba godzin: 30 (20+10)
Cele nauczania:
Kurs przygotowuje studentów do kursu historii literatury. Szczególny nacisk położony jest na umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej (elementy poetyki) w pracy nad konkretnym utworem literackim.
Nadrzędnym celem przedmiotu jest opanowanie podstawowej wiedzy związanej z wiedzą o literaturze, a także rozwijanie umiejętności świadomego czytania dzieł literackich, ich analizy i interpretacji, jak też określenie cech formalnych utworu.Cele szczegółowe:Studenci powinni zdobyć następujące kompetencje Umieć wskazać miejsce Wiedzy o literaturze wśród innych dziedzin nauki (wraz z podziałem na poszczególne działy)
Opanować podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa w języku rosyjskim i polskim, Umieć definiować i rozpoznawać i klasyfikować rodzaje i gatunki literackie. Wiedzieć, jakie są główne elementy dzieła literackiego, wiedzieć, jakie są główne elementy stylistyki, umieć przeprowadzić analizę wiersza, umieć określić funkcje utworu literackiego, potrafić przyporządkować tekst gatunkowi literackiemu i epoce, Treści nauczania: Literaturoznawstwo (definicja, główne pojęcia, podział, metody, teorie), utwór literacki ( autor, geneza, kontekst historyczny; analiza i interpretacja), stylistyka (organizacja warstwy brzmieniowej, leksykalne środki stylistyczne, tropy, składniowe środki stylistyczne).
wersologia (metryka, strofika, systemy wersyfikacyjne) rym, rytm (rodzaje), genologia: rodzaje/gatunki literackie (podział ogólny, historyczny, charakterystyka gatunkowa: oda, elegia, hymn, pieśń ludowa, piosenka, ballada, dramat tradycyjny i nowoczesny, tragedia, komedia, struktura utworu epickiego (fabuła, motyw, wątek, temat, symbol, alegoria), utwór epicki (narrator, czas opowiadania, czas opowiadany), opowiadanie, powieść, nowela, język i styl utworu, analiza, drogi rozwoju literatury rosyjskiej, epoki, okresy przejściowe między epokami
Bibliografia: M. Głowiński, Al. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii lit. (dowolne wyd.)
E. Miodońska-Brooks, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki (dowlne wyd.) A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła lit., Kr. 1997
Poetyka. Wybór materiałów, Gdańsk. 1997
M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, Al. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Vademecum Polonisty, (dowolne wyd.).
Język wykładowy: polski
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz