Wstęp do literaturoznawstwa-pojęcie literatury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do literaturoznawstwa-pojęcie literatury  - strona 1 Wstęp do literaturoznawstwa-pojęcie literatury  - strona 2 Wstęp do literaturoznawstwa-pojęcie literatury  - strona 3

Fragment notatki:

WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA POJĘCIE LITERATURY Według Arystotelesa literatura była sposobem odtwarzania rzeczywistości. Każdy opis świata rzeczywistego tworzył świat analogiczny. Język i rzeczywistość to dwie odmienne płaszczyzny
Istnieją pojęcia, słowa, wyrażenia, które nie mają odniesienia w rzeczywistości, np. miłość, wolność itp.
Zasada mimesis (imitatio) to naśladowanie rzeczywistości. Literatura nie jest rzeczywistością samą w sobie.
Literatura opisuje ogóły, uniwersalne prawdy o człowieku. Opisywaniem konkretnych, szczegółowych sytuacji, faktów zajmuje się historia.
Z zasadą imitacji zerwano w wieku XIX (Rewolucja Francuska). Od tej pory literatura miała zajmować się tym, co niezwykłe, jednostkowe, oryginalne.
W wieku XX dominowało przekonanie, że literatura jest "chwytem językowym", grą słów i zabawą językiem. To właśnie słowo jest podstawową materią literatury. Operowanie słowem stało się ważniejsze od tworzenia alternatywnych światów czy prowadzenia wielkich dysput religijnych. Dezautomatyzacja języka (formaliści rosyjscy), futuryzm, dadaizm (awangardy zachodnie).
JĘZYK Według Ferdynanda de Saussure'a - wybitnego językoznawcy, autora m. in. "Kursu językoznawstwa ogólnego" - biblii językoznawstwa, język to:
LANGUAGE - sposób porozumiewania się
LANGUE - system znaków, reguły gramatyczne, słownik
PAROLE - aktualizacja systemu
O charakterze wypowiedzi decydują język i czynniki zewnętrzne.
DYSKURS Dyskurs to kontekstualizacja mowy. "Ja" mówi do kogoś w konkretnym celu, na konkretny temat, konkretne są również czas i miejsce wypowiedzi. Pojęcie dyskursu wprowadził E. Beneviste.
ZNAK Znak(gr. semeion - objawy, symptom) to zjawisko kulturowe, umowne, przedstawienie czegoś.
Każdy znak jest: ARBITRALNY - nie ma związku między znakiem a jego odniesieniem LINEARNY - ukierunkowany SEKRETNY - każdy znak różni się od innego znaku
Wg. F. de Saussurea język jest systemem różnic. Tożsamość znaku wynika z jego odmienności względem innych znaków. Cokolwiek zostanie przedstawione w jakimś języku, za pomocą znaków, traci kontakt z rzeczywistością.
ZNAK: SIGNIFIANT - forma akustyczna i graficzna znaku
SIGNIFIE - treść znaku
FUNKCJE JĘZYKOWE ZNAKU REFERENCYJNA - odnosi się do kontekstu
EKSPRESYWNA - wyrażanie samego siebie
IMPRESYWNA - nakierowana na odbiorcę w celu wywołania emocji, zachowań
FATYCZNA - nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu
METAJĘZYCZNA - wyjaśnienie funkcjonowania języka za pomocą metajęzyka
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz