Historia powszechna XX wiek - strona 2

note /search

PRZEBIEG GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ WOJENNYCH - I WOJNA ŚWIATOWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 168
Wyświetleń: 952

PRZEBIEG GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ WOJENNYCH: Plan Schlieffena - był to plan ułożony już w 1905 roku, na wypadek walk na 2 fronty: najpierw zaatakować z całych sił na Francję, łamiąc przy tym neutralność Belgii, po pokonaniu Francji w ciągu kilku tygodni, uderzyć na Rosję, aby ta nie zdążyła przeprowadzić m...

REWOLUCJA 1905 ROKU W ROSJI

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1414

REWOLUCJA 1905 ROKU W ROSJI: 1861 rok - uwłaszczenie chłopa w Rosji, dzięki czemu rozwinął się przemysł. Istniały różne nielegalne partie: od 1883 roku - „Wyzwolenie pracy” Jerzego Plechnowa (marksistowska); 1895 rok - „Związek walki o wyzwolenie klasy robotniczej” (marksistowska); 1898 rok - „Socj...

REWOLUCJA LUTOWA W ROSJI

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

REWOLUCJA LUTOWA W ROSJI: Po klęskach w 1916 roku w życiu gospodarczym Rosji zaczął pogłębiać się chaos. Padł transport, który nie był w stanie przemieszczać wielkich mas ludzi (wojskowych i uciekinierów z Królestwa i Litwy); węzły kolejowe blokowane były sprzętem i maszynami z ewakuowanych fabryk....

REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA W ROSJI

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1043

REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA W ROSJI: 24/25 października (6/7 listopada) 1917 roku w Piotrogrodzie wybuchło zbrojne powstanie. Jego ośrodkiem kierowniczym był mieszczący się w pałacu Smolnym Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, na którego czele stał Wł...

REWOLUCJA W NIEMCZECH. ROZPAD AUSTRO-WĘGIER

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1463

REWOLUCJA W NIEMCZECH. ROZPAD AUSTRO-WĘGIER: W Niemczech coraz poważniejszy stawał się kryzys polityczny (od jesieni 1918 roku, pod wpływem pogarszających się warunków bytowych). Nastroje antywojenne i rewolucyjne objęły także armię. Momentem krytycznym stał się rozkaz dowództwa Kriegsmarine wysłan...

SPRAWA NIEMIEC PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1442

SPRAWA NIEMIEC PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ: Władzę w Niemczech przejęła Sojusznicza Rada Kontroli (zgodnie z postanowieniami 4 zwycięskich armii z 5 czerwca 1945 roku i uchwałami poczdamskimi z 30 sierpnia 1945 roku). Miała ona swoją siedzibę w amerykańskim sektorze Berlina. W jej skład wchodzili gubern...

SPRAWA POLSKA W WERSALU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407

SPRAWA POLSKA W WERSALU: Delegacja polska składała się z następujących przedstawicieli: Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Władysław Grabski. Nasza sytuacja była niezwykle trudna, ...

STALINIZM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1911

STALINIZM: Jak doszło do powstania stalinizmu bezpośrednio - przejęcie władzy przez Stalina, po śmierci Lenina (21 stycznia 1924 roku). Stalinizm - od 1924 roku )po śmierci Kirowa - 1934 rok; po śmierci Lenina nie było jeszcze mowy o stalinizmie...

SYTUACJA POLITYCZNA W LATACH 1922-1934

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1120

SYTUACJA POLITYCZNA W LATACH 1922-1934: Nowy układ sił: Po traktacie Wersalskim z 1919 roku wytworzył się nowy układ sił: Polska zawarła z Rumunią układ obronny przeciw Rosji Sowieckiej (1919 rok) i z Francją przeciw Niemcom (1921 rok). Z inspiracji Francji powstała w latach 1920-1921 Mała

WŁOCHY PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1162

WŁOCHY PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ: W północnych Włoszech robotnicy zauroczeni rosyjską rewolucją, przystąpili do przejmowania zakładów pracy, tworzyli rady i komitety fabryczne. Przystąpili do tworzenie oddziałów Czerwonej Gwardii, jako zalążka armii rewolucyjnej. Dużą aktywność zaczęli przejawiać chłop...