Historia państwa i prawa polskiego - strona 2

note /search

Samorząd terytorialny w II RP - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1897

samorząd terytorialny w II RP - model konstytucyjny i rozwiązania ustrojowe. Organizację samorządu terytorialnego cechowały następujące zasady. Część z nich była wprost wyrażona w konstytucji (art. 65, 66,67) - jednostki samorządu terytorialnego pokrywały się z podziałem administracyjnym kraju, or...

Statuty Kazimierza Wielkiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2702

. Statuty Kazimierza Wielkiego i ich redakcje - stanowiły początek ustawodawstwa, wkraczały na grunt prawa sądowego, powstały, ponieważ w kraju istniała konieczność ujednolicenia prawa, Kazimierz Wielki chciał zlikwidować „złe...

Statuty liteweskie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1624

. Statuty litewskie, ich geneza, redakcje, treść oraz recepcja w prawie innych krajów W XVI w wydano 3 statuty Litewskie, zapoczątkował je sejm wileński, zwracając się do Wielkiego Księcia o sporządzenie kodeksu prawa - kodeks zatwierdz...

Systemy prawa małżeńskiego na ziemiach polskich w XIX wieku

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2415

. Systemy prawa małżeńskiego na ziemiach polskich w XIX w. - trzy systemy regulacji prawnej: laicki, mieszany ( świecko - wyznaniowy) i wyznaniowy -na zasadach laickich oparto przepisy KN i BGB, sankcjonowały koncepcje małżeństwa jako umowy cywilnej, zawarte musiało być obowiązkowo przed urzędniki...

Szkolenie prawników w trybie specjalnym w Polsce Ludowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1323

. Szkolenie prawników w trybie specjalnym w Polsce Ludowej - za sprawą Gomulki upadla koncepcja powołania sądów ludowych, więc by podporządkować sobie sądy stworzono koncepcję nadzwyczajnego mianowania sędziów, którzy formalnie uniknęliby szyldom sędziów ludowych, chociaż formalnie by nimi byli - ...

Terytorialna administracja rządowa II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2457

. Terytorialna administracja rządowa II RP. Kompetencje wojewody i starosty - 16 województw, które dzieliły się na powiaty ( 264) a te na gminy miejskie ( 611) i wiejskie ( 3195) - na czele administracji stał wojewoda, mianowany przez prezy...

Trybunał Stanu - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784

. Trybunał Stanu - model konstytucyjny i rozwiązania ustawowe - wybór członków i zasadę działania określa art. 64 Konstytucji marcowej - powołany został w 1921 r., składał się z

Unifikacja prawa cywilnego w Polsce po II wojnie światowej.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 2919

Unifikacja prawa cywilnego w Polsce po II wojnie światowej. II wojna światowa oczywiście przerwała proces unifikacji. Zadanie to podjęły ponownie w 1945 władze komunistyczne, działając jednak we właściwy sobie sposób. Nie reaktywowano Ko...

Ustrój Sądów powszechnych powszechnych Polsce Ludowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1484

. Ustrój Sądów powszechnych powszechnych Polsce Ludowej ( do 1950 i po 1950). Rewizja Nadzwyczajna - przez długi czas obowiązywały przepisy o ustroju sądów powszechnych 6.2.1928, które po zmianach w 1949 ogłoszono dopiero 5.02.1964 - nowe prawo o ustroju sądów powszechnych- 20.06.1985 a) sądy pow...

Władze RP na uchodźstwie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1134

Władze RP na uchodźstwie. Umowa paryska Wskutek napaści Niemiec (1 września 1939) i Związku Radzieckiego (17 września 1939) na Polskę, władze kraju zmuszone zostały do ewakuacji. W nocy z 17 na 18 września prezydent i wódz naczelny przekroczyli granicę rumuńską w Kutach licząc, że stamtąd przedrą s...