Samorząd terytorialny w II RP - wstęp

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd terytorialny w II RP - wstęp - strona 1

Fragment notatki:

samorząd terytorialny w II RP - model konstytucyjny i rozwiązania ustrojowe.
Organizację samorządu terytorialnego cechowały następujące zasady. Część z nich była wprost wyrażona w konstytucji (art. 65, 66,67)
- jednostki samorządu terytorialnego pokrywały się z podziałem administracyjnym kraju, organy samorządu dzieliły się na stanowiąco - kontrolujące i wykonawczo zarządzające, wszystkie były wybieralne
- kompetencje obejmowały tylko sprawy enumeratywnie wyliczone w ustawie, w razie wątpliwości co do organu właściwego należało stosować się do zasady domniemania kompetencji na rzecz organów wykonawczych. Uprawnienia samorządu obejmowały zarówno sprawy poruczone jak i własne
- możliwe było tworzenie przez kilka samorządów związków celowych, które mogły posiadać osobowość prawną i własne organy
- samorząd gminny - obejmował gminy jednostkowe i gminy zbiorowe złożone z gromad, w których występował samorząd gromadzki. ( organem uchwalającym była rada lub zgromadzenie gromadzkie, a organem wykonawczym sołtys) W gminach wiejskich organem uchwalającym była rada gminna, a organem wykonawczym - zarząd gminy, składający się wójta i ławników. W gminach miejskich władzą uchwalającą była rada miejska, funkcje wykonawcze zarząd miejski, złożony z burmistrza lub prezydenta i ławników w miastach wydzielonych
- samorząd powiatowy - funkcjonował na obszarach powiatów, organami uchwalającymi były rady powiatowe, wyłonione w drodze jawnych i pośrednich wyborów, które wybierały wydział powiatowy - organ wykonawczy, składający się ze starosty i 6 członków
- samorząd wojewódzki pełen istniał tylko w województwach poznańskim i pomorskim, organem uchwałodawczym był sejmik wojewódzki, wyłaniany w drodze wyborów pośrednich przez sejmiki ( rady) powiatowe i rady miejskie miast wydzielonych, organem wykonawczym był wydział wojewódzki
- Organizacja samorządu terytorialnego była dostosowana do podziału terytorialnego kraju dla celów administracji ogólnej
- prawo stanowienia w sprawach samorządu przysługiwało radnym obieralnym
- jednostki organizacyjne samorządu mogły się łączyć w związki do realizacji zadań wchodzących w skład ich kompetencji
- zespolenie organów administracji ogólnej i organów wykonawczych samorządu na szczeblu powiatu i województwa pod przewodnictwem starosty i wojewody
- wyposażenie jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego poza osobowością cywilnoprawną, w osobowość publicznoprawną czyli prawo dysponowania w określonych sprawach władztwem administracyjnym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz