Historia literatury jidysz - strona 9

Wyspiański - Warszawianka i Noc Listopadowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 532
Wyświetleń: 924

17. Wyspiański Stanisław, Warszawianka i Noc Listopadowa [w:] Dramaty o powstaniu listopadowym, Warszawianka, Lelewel, Noc listopadowa, oprac .J. Nowakowski, Wrocław 1967. Wstęp oprac. Jan Nowakowski Powstanie listopadowe w twórczości Wyspiańskiego. Temat ten ma w twórczości autora miejsce szcz...

Wyspiański - Klątwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1176

KLĄTWA OPRACOWANIE Klątwa ukazała się drukiem w numerze 15—16 „Życia" z 15 sierpnia 1899 r., kiedy pismo to redagował Stanisław Przybyszewski. Podobno miał on duży wpływ na dzieła Wyspiańskiego. Z dzieł Przybyszewskiego wz...

Goszczyński - Zamek Kaniowski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1673

SEWERYN GOSZCZYŃSKI - "ZAMEK KANIOWSKI" - powieść Serweryn Goszczyński - jeden z gł. przedstawicieli szkoły ukraińskiej w poezji polskiej obok Ma l czewskiego i Zaleskiego . Wszyscy zasłynęli jednym dziełem. Jednak tylko u Goszczyńskiego występują tak tragiczne pierwiastki życia ukraińs...

Zamek kaniowski Seweryna Goszczyńskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1099

Zamek kaniowski Seweryna Goszczyńskiego   Źródło: Seweryn Goszczyński, Zamek kaniowski , opracował Józef Tretiak, Kraków 1925 („Biblioteka Narodowa”).   Seweryn Goszczyński jest jednym z głównych przedstawicieli szkoły ukraińskiej w poezji polskiej (obok Malczewskiego, Zalewskiego). Goszczyńsk...

Zygmunt Krasiński - Irydion

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1421

Zygmunt Krasiński Irydion Wstęp Wacław Kubacki Irydion ukazał się po upadku powstania listopadowego, obok Kordiana Słowackiego i III cz Dziadów Mickiewicza . Wszystkie trzy dzieła dotykały spraw przyczyn klęski, położenia ujarzmionego narodu, niepokojącej przyszłości Polski. Dziady nazywamy umo...

Zygmunt Krasiński - Listy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 154
Wyświetleń: 784

ZYGMUNT KRASIŃSKI LISTY Wstęp Zbigniew Sudolski. W polskiej epistolografii Jan III Sobieski do Marysieńki ; Jan Jakub Rousseau . Samuel Richardson . Goethe . byron W romantyzmie epistolografia była źródłem wyrazu romantycznego indywidu...

Ajschylos - Oresteja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1204

AJSCHYLOS - Oresteja Wstęp Ajschylos - najstarszy z trzech wielkich tragików ateńskich, ur.ok.525 r. przed Chrystusem w Eleusis; syn Euforiona; pochodził z zamożnej, prawdopodobnie arystokratycznej rodziny. W okresie jego wczesnej młodości zos...

Anakreont - Anakreontyki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1820

ANAKREON T I ANAKREONTYKI Anakreont - grecki piewca wina i miłości, „joński następca lesbijskiej poezji monodycznej” (solowa melorecytacja w dramacie greckim w szczególności monolog o charakterze lamentacyjnym).Wywodził się z Teos. Jego poezja jest błyskotliwa, oparta na prostocie, odpowiadała gu...

Peregrynacja Maćkowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3857

Peregrynacja Ma ć kowa [w:] Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1985, BN I 1. Peregrynacja Maćkowa z chodawki kurpetowego syna, a nawłokowego brata, którą opisał Kopera, co dupy łatał wołową golenią na kobylim

Wyprawa plebańska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2093

Wyprawa pleba ń ska [w:] Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1985, BN I Pleban miał za zadanie wyprawić jakiego męża na wojnę. Udał się do podwawelskiego grodu, aby znaleźć żołnierza na wojnę z Tatarami na Podolu. Pleban niechętny wobec zawodowych wojakó...