Historia literatury jidysz - strona 2

note /search

Socrealizm - teoria i praktyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295

SOCREALIZM - TEORIA I PRAKTYKA Zrodzony w Związku Radzieckim i proklamowany na Zjeździe Pisarzy Radzieckich w 1934 r. kierunek w sztuce, któ­ rego podstawowe założenia sformułowali teoretyk literatury Andriej Żdanow oraz pisarz Maksym Górki. Na...

Awangarda poetycka lat dwudziestych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1883

AWANGARDA POETYCKA LAT DWUDZIESTYCH Najważniejsze w sztuce I połowy XX w. zjawisko. Jego istotą było przezwyciężanie konwencji, krytyczny albo i non­szalancki sprzeciw wobec tradycji, kult nowoczesności, wiara w przyszłość. Historia literatury używa tego terminu na oznaczenie zespołu „tendencji skr...

Doświadczenie wojny w prozie lat czterdziestych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

DOŚWIADCZENIE WOJNY I OKUPACJI W PROZIE LAT CZTERDZIESTYCH „ Opowiadania” T. Borowski Tadeusz Borowski należy do najwybitniejszych odtwórców czasów okupacji hitlerowskiej. Rzeczywistość przedstawionych przez niego obrazów faszyzmu jest wiarygodna, gdyż pisarz sam przeżył i osobiście "skosztowa...

Katastrofizm pokoleniowy liryki wojennej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1673

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO     "Nas nauczono. Nie ma litości"(...)   "Nas nauczono. Nie ma sumienia"(...)   "Nas nauczono. Nie ma miłości"(...)   "Nas nauczono. Trzeba zapomnieć,   "żeby nie umrzeć rojąc to wszystko"  ("Pokolen...

Katastrofizm w poezji lat trzydziestych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1799

KATASTROFIZM W POEZJI LAT TRZYDZIESTYCH (J. CZECHOWICZ, ŻAGARY) W wypowiedziach artystycznych, jak i publicystycznych uczestników Drugiej Awangardy, poczucie zagrożenia, samotność, wyob­ cowanie były częste (Czechowicz: Człowiek wśród płonących belek nie przesuwa sobie dowolnie pierwiastków myślow...

Literatura "małych ojczyzn"

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1638

LITERATURA „MAŁYCH OJCZYZN" U początków literatury małych ojczyzn legł mit Kresów. Powojenna wędrówka ludów i granic spowodowała, że tereny te znalazły się poza obszarem Polski, choć dalej zajmowały poczesne miejsce w narodowej wyobraźni. Wykorzenienie biograficzne części pisarzy i niemożliwoś...

Literatura wobec stanu wojennego: 1982-1989

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1673

LITERATURA WOBEC STANU WOJENNEGO: 1982-1989 Od strajków w Stoczni Gdańskiej 1980, przez stan wojenny po Okrągły stół, doświadczyliśmy: rozkwitu i zastopowania, a potem znów rozwoju literatury. Stan wojenny oznaczał zastój, lecz bardzo mocno funkcjonowała wówczas literatura II obiegu, zdominowana pr...

Międzywojenna poezja skamandrycka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2597

MIĘDZYWOJENNA POEZJA SKAMANDRYCKA Skamandryci - poeci skupieni początkowo wokół studenckiego czasopisma „Pro Arte et Studio”, potem miesięcznika „Skamander" (zał. 1920) wychodzącego w Warszawie w latach 1920-1927 i 1935-1939. W skład ugrupowania weszli poeci prezentujący zróżnicowane postawy t...

Ujejski - Wybór poezji i prozy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1757

KORNEL UJEJSKI WYBÓR POEZJI I PROZY Opracowała Krystyna Poklewska. Kornel Ujejski - poeta romantyczny. biografia romantyka. Poeta II generacji romantyków , urodzony w 1823. pierwsze utwory ukazały się drukiem 1844. Człowiek ukształtowany przez dojrzałą kulturę romantyczną, czerpał z wcześni...

Jan August Kisielewski - W sieci

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 2254
Wyświetleń: 4137

Jan August Kisielewski - W sieci Wstęp: W sieci należy do charakterystycznych przykładów modernistyczno-naturalistycznego synkretyzmu w literaturze MP. Jedni bohaterowie i związana z nimi problematyka łączy ten dramat z naturalizmem, inni - z modernizmem. Satyrycznie nakreślone środowisko radcost...