Historia literatury jidysz - strona 17

Juliusz Słowacki - Ksiądz Marek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 434
Wyświetleń: 847

"Ksiądz Marek. Poema dra matyczne we trzech aktach", dra mat Juliusza Słowackiego , powstały w 1843, wydany tego samego roku w Paryżu. Stanowi poetycki wykład towianistycznej historiozofii i prezentuje towianistyczny wzór osobowy. Akcja utworu oparta jest na epizodzie

Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego - działalność Mickiewicza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

KSIĘGI NARODU I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO Mickiewicz A; Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego , oprac. Zofia Stefanowska, wyd. 5 zmienione, Wrocław 1956, BN I, Nr 17. DZIAŁALNOŚC MICKIEWICZA W PIERWSZYCHLATACH EMIGRACJI . Jak wynika z listu pisanego do brata Franciszka 19 czerwca 1832- Mickiewicz...

Wirtemberska - Malwina czyli Domyślność serca

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 224
Wyświetleń: 798

MALWINA, c z y l i d o m y ś l n o ś ć s e r c a . Do mojego brata - oddaję swoja pracę swemu najmilszemu bratu. Określa swoje dzieło jako pierwszy romans w języku polskim. TOM PIERWSZY (14 rozdziałów) Piorun Malwina i jej siostra Wanda pracują p...

Mickiewicz - Ballady

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1134

BALLADY MICKIEWICZA - tomik I „Poezyje”, 1822 r, wydany w Wilnie zawierający „Ballady i Romanse”. Tomik poprzedzony rozprawką „O poezji romantycznej” i wierszem „Pierwiosnek”. Był też wiersz „Żeglarz”. Okres pisania Ballad to czas wiel...

Mikołaj Rej - Zwierzyniec

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148

Mnich Mnich ukazuje zakonnika, który demonstracyjnie obnosi się ze swoją wiarą, uważając, że noszenie habitu wyróżnia go i wynosi ponad zwykłych ludzi. Tymczasem zakonnik ten jest w gruncie rzeczy głupi, prymitywny i zabobonny. Rej pisząc o nim używa niezwykle ostrych sformułowań, nazywa mnicha &...

Molier Mizantrop

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

Molier, Mizantrop. K om ed i a w pięciu aktach , przeł. oprac. Tadeusz Żeleński (Boy), wyd. 3 przej rz . , BN II 2, 1951. WSTĘP „Mizantrop” - najbardziej osobista sztuka Moliera . Alcest - komiczny i dramatyczny, szczery, wierny, pyszny, uparty...

Norwid Cyprian Vade-Mecum

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 280
Wyświetleń: 763

CYPRIAN NORWID Norwid C., Vade- Mecum , oprac. J. Fert, Kraków 1999, BNI, 271. WSTĘP I.SZKIC DO PORTRETU W KRAJU Cyprian czy Cyprian Kamil? Autor podpisywał swe dzieła na oba sposoby. Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid urodził się 24 września 1821r. w Laskowie- Głuchach niedaleko Radzymina n...

Historia literatury - 3 zimy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Miłosz Hm... Po głębokim namyśle stwierdziłam, że nie jestem w stanie streścić tego tomiku, nawet gdybym pozbyła się mego do Miłosza uprzedzenia. Podaję zatem zawartość tomu. Nie znalazłam żadnego wstępu, niestety ! Ale !!! znalazłam całkiem przyzwoity i krótki przy okazji artykuł, jakże drogiego...

Historia literatury - Bobkowski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

A. Bobkowski: Szkice piórkiem , t. I (1940-1941) Kilka informacji wstępnych z posłowia pióra Romana Zimanda: Bobkowski pisał dziennik już wcześniej, ale (jak notuje 25 XI 1940 r.) wszystkie zeszyty zostały spalone po wejściu Niemców do Paryża. Aktu zniszczenia kazali dokonać żonie autora znajom...

Tadeusz Konwicki - Bohiń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2429

TADEUSZ KONWICKI BOHIŃ Narrator opowiada o swej babce, pannie Helenie Konwickiej: Helena budzi się rankiem świtkiem w dniu swoich 30. urodzin (śnił się jej złamany, zakrwawiony ząb), za domem krowa ryczy (jak parostatek), słychać szum Wilii. He...