Filozofia kultury - strona 3

Filozofia kultury - notatki z wykładu 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Humanizm ewangelii - człowiek, który jest wartościowy sam w sobie kocha Boga i ludzi. Św Franciszek samym heroicznym humanizmem poucza nas jak rozwijać miłość do Boga do poziomu w którym zjednoczymy się z Bogiem. Św Franciszek pogłębił humani...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Antropologia kultury - wybrane zagadnienia Dlaczego człowiek istnieje? Dlaczego jest osobą? akt formy, istnienia 2 typy możności: materialna i niematerialna) Człowiek tworzy kulturę. Świat natury i świat kultury są ze sobą bardzo powiązane. Twórcą kultury jest człowiek. Jest także jej celem i nad...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 10

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Działanie człowieka jest wg nurtu arystotelesowsko-tomistycznego najwyższym aktem bytu substancjalnego, które wyznacza rozumna natura człowieka. Trzeba zaznaczyć więc, że człowiek tworzy kulturę, która go ubogaca, natomiast kultura nie tworzyła człowieka, jak to wynika np. z propozycji Heraklita,...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Podziały kultury: Podziały kultury można przedstawić ze względy na różne aspekty: 1. ze względu na podmiot kultury (człowiek) dzielimy kulturę na: a) kultura jednostki bada ją filozofia i etyka b) k. grupy społecznej bada ją filozofia i etyka oraz socjologia c) k. całej społeczności bada ją socjo...

Filozofia kultury

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia kultury
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1596

Co to jest kultura? a. problemy z definicją kultury b. kultura a natura c. jawny i ukryty wymiar kultury mechanizmy uczestnictwa w kulturze mechanizmy transmisji i zmiany kultury wzory kultury i ich ewolucja na przykładzie kulturowej organizacji czasu, przestrzeni oraz przemiany obyczajów Ku...

Antropologia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

ANTROPOLOGICZNA FILOZOFIA KULTURY - czyli filozofia spraw ludzkich - Arystoteles - filozofia praktyczna. Filozofia kultury cały czas się kształtuje. Filozofia kultury jest filozofią. Każda filozofia jest filozofią kultury, wyrasta z ku...

Fichte - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Paweł Jurewicz Johanna Gottlieba Fichtego Zamknięte państwo handlowe Z osiemnastego wieku i rewolucji - jak ze wspólnego źródła - wypłynęły dwie rzeki: pierwsza wiodła ludzi ku instytucjom liberalnym, podczas gdy druga prowadziła ich ku władzy absolutnej. Alexis de Tocqueville W tej krótkiej...

Foucault - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1435

Karolina Starego Miejsce władzy w filozofii Michela Foucaulta Wyodrębnienie i poddanie analizie jednego elementu z filozofii Michela Foucaulta jest zadaniem trudnym i grożącym niebezpieczeństwem zapoznania jego projektu filozoficznego. Z jednej strony ze względu na przedmiot, gdzie podstawowym obs...

Hannah Arendt - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Hannah Arendt (1906-1975) 1. Chronology of Life and Works The political philosopher, Hannah Arendt, was born in Hanover, Germany, in 1906, the only child of secular Jews. During childhood, Arendt moved first to Königsberg (East Prussia) and...

Robert Nozick - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511

Robert Nozick: libertariańska koncepcja sprawiedliwości 1. Najważniejsza idea libertariańska: wszyscy mają równe prawo do wolności 2. Wolność a równość równość to zasada działania państwa w celach paternalistycznych, moralizatorskich i egal...