Antropologia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antropologia - omówienie - strona 1 Antropologia - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ANTROPOLOGICZNA FILOZOFIA KULTURY - czyli filozofia spraw ludzkich - Arystoteles - filozofia praktyczna.
Filozofia kultury cały czas się kształtuje.
Filozofia kultury jest filozofią.
Każda filozofia jest filozofią kultury, wyrasta z kultury, jest metefilozofią.
Filozofia kultury nie daje wiedzy o kulturze, ale wzrost samoświadomości.
1. Sprawa definicji.
2. Filozofia kultury jako filozofia praktyczna.
3. Filozofia kultury jako propeneutyka.
W kulturoznawstwie dominuje wyliczająca definicja kultury.
Doświadczenie jest warunkiem dobrego sądu, jest poznaniem poszczególnych przypadków (źródłem wiedzy). Nie można posiadać rozsądku nie będąc dzielnym etycznie.
ćwiczenia
Filozofia
| filozofia kultury
Kultura = źródło filozofii
Sytuacja kulturowa - określenie pierwotne. Człowiek i kultura są sytuacją nierozdzielną Narodziny i śmierć wyznaczają granice kultury.
Wszelkie przeżywanie jest doświadczeniem kulturowym.
Ciało nie należy do natury w pełni, tylko do kultury.
Człowiek ukrywa się poza fakty - sytuacja kulturowa.
Podmiot jest aksjologicznie uwrażliwiony - reagujemy wrażliwością na filozofię kultury.
Szczerość, trafność, słuszność to słabe pojęcia prawdy.
W POSZUKIWANIU EUROPEJSKOŚCI
Europa jest projektem hermeneutycznym (kształtowanym przez samorozumienie) - dynamicznym i niedomkniętym - to warunkuje dialogowo - kryzysowy charakter.
Czym jest Europa? Sokrates jest ojcem europejskich filozofów. „Jestem filozofem, kim jestem?” - projekcja postaci. Mamy wspólną z Grekami kulturę. Rozum filozoficzny, samorefleksja.
Zachwyt nad pięknem i współczucie - wspólne dla Greków.
1870 Nietzsche - Sokrates to człowiek teoretyk (w znaczeniu negatywnym) - nienasycony pęd do wiedzy apraktycznej - tu się zaczyna Europa - rozłam (człowiek teoretyk vs. poznanie dionizyjskie, tragiczne).
Europa heterogeniczna - niejednorodna, rozłupana (pojawia się świadomość tego).
Niezbędna jest sztuka, która odrywa nas od pędu do wiedzy.
Identyfikujemy się z kulturą grecką, ale powinniśmy się identyfikować z Chrześcijaństwem, mitami prawosławnymi. Mamy też niechęć do Greków, chcemy uwolnić się od ich ideału. Grecki ideał budzi podziw i protest.
Samorozumienie wymuszające krytyczną refleksję.
1912 Jung - dwa typy myślenia w kulturze:
Myślenie logiczne - myślenie z uwagą ukierunkowaną - myślenie językowe - przystosowanie się do rzeczywistości zewnętrznej.


(…)

… i poniechanie woli syntezy byłoby śmiercią kultury.
ćwiczenia
Kołakowski - europocentryzm
Określenia negatywne:
- powołaniem Europy jest wieczyste panowanie nad światem;
- brak zainteresowania innymi kulturami
- samowystarczalność
- autonomiczność
- wyższość nad innymi kulturami
Afirmacja europocentryzmu:
- nie można logicznie uznawać równości różnych kultur;
- uniwersalizm - przekonanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz