Filozofia kultury

note /search

Filozofia pozytywizmu w skrócie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia kultury
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1785

August Comte Francuz August Comte uchodzi powszechnie nie tylko za ojca filozofii pozytywistycznej, ale również takich nauk jak socjologia i metodologia. „Nowa filozofia różni się od dawnej swą dążnością do suwania wszelkich poszukiwań przyczyn pierwszych i celowych, uważając je za bezpłodne” , pi...

Opracowania wybranych tekstów Herdera i Kanta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3500

Opracowania własne na podstawie oryginalnych tekstów w polskim tłumaczeniu. Zajęcia prowadzone są na Uniwersytecie Jagiellońskim a prowadzi je dr Magdalena Modrzejewska. Notatka porusza zagadnienia takie jak: przejście w zakresie moralności od pospolitego poznania rozumowego do poznania filozof...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 2 z dn. 18.10.2012 r.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 133
Wyświetleń: 658

18.10.2012 Aspekt podmiotowy kultury dotyczy tego wszystkiego co zostało stworzone przez byty naturalne samodzielne, czyli byt osobowy. Sprawność intelektu teoretycznego np. roztropność ( właściwe środki do osiągnięcia właściwego celu) Por...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 3 z dn. 25.10.2012 r.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

25.10 Kultura w sensie podmiotowym wyrażająca się w życiu duchowym człowieka, w naszych myślach, emocjach i możliwościach może być dla człowieka pewnym zagrożeniem w sytuacji gdy człowiek zamyka się w sobie jeżeli wybiera nie realne byty tylko idee i jeżeli człowiek zostanie oddzielony od realneg...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 4 z dn. 8.11.2012 r.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

8.11.2012 Chrześcijaństwo jako religia może uzdrowić kulturę poprzez to, że realne odniesienia człowieka do Boga są czymś pierwszym i ważnym. Może to ujawniać się poprzez właściwy styl życia oraz poprzez wskazanie na działania człowieka zgodne z prawdą. Każdemu człowiekowi ze względu na jego wyją...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 5 - Świat kultury a świat natur...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Świat kultury a świat natury Aspekt przedmiotowy: Zaliczamy tutaj wszystkie działania człowieka we wszystkich okresach dziejów będą tu więc zaliczane dzieła sztuki, techniki, które tworzone są przede wszystkim dlatego, że wyrażają emocje człowieka decyzje, stan intelektualny osób, które właśnie t...

Filozofia kultury - wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Kultura nie służy przede wszystkim człowiekowi, który jest osobą i dominować zaczynają cele wrogie. Mamy wtedy świat zły, którym sterują roboty. Kultura ludzka nie może być cele. Nie służy ona każdemu pojedynczemu człowiekowi tylko pewnym wyimaginowanym wytworom. Kultura w sensie podmiotowym Ta...

Filozofia kultury - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

4 modele humanizmu obecne w kulturze relacje osobowe pozwalają na kształtowanie kultury w duchu humanizmu: Humanizm teocentryczny głosi, że powiązanie z Bogiem jest miarą wartości człowieka. Stanowisko takie należy poddać gruntownej refleksji. W światopoglądzie gdzie splatają się różne nauki jes...

Filozofia kultury - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Humanizm ewangelii - człowiek, który jest wartościowy sam w sobie kocha Boga i ludzi. Św Franciszek samym heroicznym humanizmem poucza nas jak rozwijać miłość do Boga do poziomu w którym zjednoczymy się z Bogiem. Św Franciszek pogłębił humani...

Filozofia kultury - wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Antropologia kultury - wybrane zagadnienia Dlaczego człowiek istnieje? Dlaczego jest osobą? akt formy, istnienia 2 typy możności: materialna i niematerialna) Człowiek tworzy kulturę. Świat natury i świat kultury są ze sobą bardzo powiązane. Twórcą kultury jest człowiek. Jest także jej celem i nad...