Filozofia kultury - strona 2

Filozofia kultury - wykład 10

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Działanie człowieka jest wg nurtu arystotelesowsko-tomistycznego najwyższym aktem bytu substancjalnego, które wyznacza rozumna natura człowieka. Trzeba zaznaczyć więc, że człowiek tworzy kulturę, która go ubogaca, natomiast kultura nie tworzyła człowieka, jak to wynika np. z propozycji Heraklita,...

Filozofia kultury - wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Podziały kultury: Podziały kultury można przedstawić ze względy na różne aspekty: 1. ze względu na podmiot kultury (człowiek) dzielimy kulturę na: a) kultura jednostki bada ją filozofia i etyka b) k. grupy społecznej bada ją filozofia i etyka oraz socjologia c) k. całej społeczności bada ją socjo...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 1 z dn. 11.10.2012 r.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Filozofia kultury 11.10.2012 Egzamin pisemny, test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi Czym jest świat natury a kultury? Świat natury: Stanowią go wszystkie byty samodzielne, które są powiązane między sobą różnego rodzaju relacjami....

Filozofia kultury - notatki z wykładu 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Egzamin pisemny, test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi Czym jest świat natury a kultury? Świat natury: Stanowią go wszystkie byty samodzielne, które są powiązane między sobą różnego rodzaju relacjami. Relacje są wyznaczone przez własności każdego bytu. Są to procesy, działania. Należy zauwa...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Aspekt podmiotowy kultury dotyczy tego wszystkiego co zostało stworzone przez byty naturalne samodzielne, czyli byt osobowy. Sprawność intelektu teoretycznego np. roztropność ( właściwe środki do osiągnięcia właściwego celu) Porównanie świ...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Kultura w sensie podmiotowym wyrażająca się w życiu duchowym człowieka, w naszych myślach, emocjach i możliwościach może być dla człowieka pewnym zagrożeniem w sytuacji gdy człowiek zamyka się w sobie jeżeli wybiera nie realne byty tylko idee i jeżeli człowiek zostanie oddzielony od realnego świa...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Chrześcijaństwo jako religia może uzdrowić kulturę poprzez to, że realne odniesienia człowieka do Boga są czymś pierwszym i ważnym. Może to ujawniać się poprzez właściwy styl życia oraz poprzez wskazanie na działania człowieka zgodne z prawdą. Każdemu człowiekowi ze względu na jego wyjątkową stru...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Świat kultury a świat natury Aspekt przedmiotowy: Zaliczamy tutaj wszystkie działania człowieka we wszystkich okresach dziejów będą tu więc zaliczane dzieła sztuki, techniki, które tworzone są przede wszystkim dlatego, że wyrażają emocje człowieka decyzje, stan intelektualny osób, które właśnie...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Kultura nie służy przede wszystkim człowiekowi, który jest osobą i dominować zaczynają cele wrogie. Mamy wtedy świat zły, którym sterują roboty. Kultura ludzka nie może być cele. Nie służy ona każdemu pojedynczemu człowiekowi tylko pewnym wyimaginowanym wytworom. Kultura w sensie podmiotowym Ta...

Filozofia kultury - notatki z wykładu 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

4 modele humanizmu obecne w kulturze relacje osobowe pozwalają na kształtowanie kultury w duchu humanizmu: Humanizm teocentryczny głosi, że powiązanie z Bogiem jest miarą wartości człowieka. Stanowisko takie należy poddać gruntownej refleksji. W światopoglądzie gdzie splatają się różne nauki jes...