Geografia gospodarcza - strona 4

Rolnictwo - omówienie

 • dr Józef Kozysa
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1225

Warunki rozwoju rolnictwa: Przyrodnicze Warunki klimatyczne (długość okresu wegetacyjnego) Warunki glebowe Ukształtowanie powierzchni Wysokość n.p.m. Pozaprzyrodnicze Poziom zainwestowania w stosunku do jednostki powierzchni Polity...

Wyżywienie ludności świata - omówienie

 • dr Józef Kozysa
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

FAO - Food and Agriculture Organization, siedziba w Rzymie, główny cel: walka z głodem Przedsięwzięcia: zielona rewolucja - lata 60. i 70.; eksperymenty na zbożach w celu wyhodowania zbóż osiągających wyższe plony (zboża miały o 50% wyż...

Aglomeracje, urbanizacja, przyrost naturalny - omówienie

 • dr Józef Kozysa
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1295

Aglomeracja - obszar o zwartej zabudowie wielokondygnacyjnej zamieszkały przez ludność utrzymującą się ze źródeł pozarolniczych Przykłady: warszawska, katowicka, lubelska, łódzka, wrocławska gdańska Typy aglomeracji: Monocentryczna - miasta-satelity i 1 miasto dominujące (np. Paryska, Warszawska)...

Opracowanie pytań na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1057

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Przykładowe Pytania na Egzamin 1. Wymień rodzaje przyrostu naturalnego, opisz jeden z nich i podaj przykład?    Pierwotny Eksplozji geograficznej Europejski – nie występuje tylko w Europie, implozja geograficzna (zjawisko niskiego, czasem uj...

Komunikacja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Wykład – Rolnictwo V. KOMUNIKACJA 1. Gałęzie transportu:      Kolejowy Samochodowy Morski Lotniczy Śródlądowy Główne mierniki transportu:  Długość sieci transportowej  Gęstość sieci transportowej Transport samochodowy: - najwięk...

Lasy i gospodarka leśna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1750

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Wykład – Rolnictwo III. LASY I GOSPODARKA LEŚNA Las – jeden z zasobów przyrody stanowiący kompleks roślinność swoistej dla danego regiony biogeograficznego, wyróżniający się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym. Czyn...

Ludność-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Wykład – Ludność I. LUDNOŚĆ 1. Trzy typy przyrostu naturalnego:    Pierwotny – wysoki niekontrolowany wskaźnik urodzeń, wysoki wskaźnik zgonów Eksplozji demograficznej – zmniejszenie umieralności niemowląt, postęp w medycynie, gwałtowny spad...

Przemysł-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2555

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Wykład – Rolnictwo IV. PRZEMYSŁ 1. Przemysł dzielimy na: Wydobywczy, przetwórczy lub ciężki, lekki Najważniejsze okręgi przemysłowe: - Okręg Uralski (surowcowy - Rosja) - Kuźnieckie Zagłębie Węglowe (surowcowe - Rosja) - Donieckie Zagłębie Węglo...

Rolnictwo-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2310

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Wykład – Rolnictwo II. ROLNICTWO 1. Podział ze względu na zaspokojenie potrzeb człowieka: Rośliny alimentacyjne – bezpośrednie zaspokojenie potrzeb człowieka (zboża, bulwy, rośliny cukrodajne, oleiste, warzywa, owoce) Rośliny niealimentacyjne – ro...

Geografia gospodarcza - test

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1631

Co to jest monitoring? Odp; Jest to system obserwacji ocen i prognozowanie. Kto po raz pierwszy stworzył teorię która próbowała wyjaśnić zasady rozmieszczenia produkcji w stosunku do centralnie zlokalizowanego miasta? Odp; J. H. Thünen Środowisko przyrodnicze z elementami antropogenicznymi to i...