Geografia gospodarcza - strona 3

LUDNOŚĆ ŚWIATA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

LUDNOŚĆ ŚWIATA I PROBLEMY OSADNICZE. EKUMENA - TO OBSZAR, KTÓRY ZAJMUJE CZŁOWIEK POD OSADNICTWO I WYKORZYSTYWANE ZIEMI. SUBEKUMENA - CZASOWO WYKORZYSYWANE PRZEZ CZŁOWIEKA OBSZARY. ANEKUMENA - W OGÓLE NIE WYKORZYSTYWANE (DNA MORSKIE, WNĘTRZA PUSTYŃ LODOWYCH) 1- 10.000 LAT TEMU 9 MLN. LUDZI; 2- OK....

PRODUKCJA ROŚLINNA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386

PRODUKCJA ROŚLINNA ZBOŻA NAJWIĘKSZY DZIAŁ PRODUKCJI ROLNICZEJ NA ŚWIECIE -DOMINUJĄ 3 RODZAJE ZBÓŻ-PSZENICA, RYŻ, KUKURYDZA(0,5 MLD.) 1- PSZENICA -ROŚLINA ŻYWIENIOWA -NAJBARDZIEJ PRZESTRZENNIE ROZPOWSZECHNIONA. MAX 2 PLONY/ROK (120-180 DNI WEGETACJI) CHINY-14% PROD. ŚW., USA, INDIE; 2- RYŻ -ROŚLIN...

PRZEMYSŁ

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

PRZEMYSŁ - OD 200 LAT. 19/20 WIEK-WZROST, TERAZ-SPADEK ZATRUDNIONYCH W PRZEMYŚLE (TECHNOLOGIA). CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU: 1- BAZA SUROWCOWA -KOPALNIE, OKRĘGI PRZEM.-ŚLĄSK GÓRNY, ZAGŁĘBIE RUHY. 2- ZASOBY WODY (PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY) 1 TONA PAPIERU=400 L WODY. ZAKŁADY W ŚWIECIU, KOS...

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA - ZESPÓŁ ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH (RZEŹBA TERENU, DOLEGŁOŚĆ OD MORZA) I POZAPRZYRODNICZYCH (ELEM. ANTROPOLOGICZNE - WYTWORZONE PRZEZ CZŁ.- SZTUCZNE JEZIORA, LASY, BUDYNKI, MIASTA). WPŁYW ELEM. PRZYRODNICZYCH - 1- WYNIESIENIE NAD POZIOM MORZA - ZAMIESZKUJEMY TERENY NIZINNE ...

ROLNICTWO ŚWIATA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

ROLNICTWO ŚWIATA: ROLNICTWO - DZIAŁ GOSP. ZAJMUJĄCY SIĘ PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ I ZWIERZĘCĄ ORAZ WSTĘPNYM JEJ PRZETWORZENIEM. TYPOLOGIA ROLN. ŚWIATOWEGO: 1- DOSTARCZANA PRODUKCJA: A- R.NATURALNE -KRAJE SŁABO ROZWINIĘTE, CAŁA PROD. PRZEZNACZONA JEST NA POTRZEBY ROLNIKA I JEGO RODZINY, UPRAWIA SIĘ WSZYS...

SYSTEMY SPRAWOWANIA WŁADZY

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

SYSTEMY SPRAWOWANIA WŁADZY DEMOKRACJA WIELOPARTYJNA WSZYSCY OBYWATELE WYBIERAJĄ PRZEDSTAWICIELI DO PARLAMENTU, LITER TEJ PARTII KTÓRA WYGRAŁA TWORZY RZĄD. 1- ZWYCZAJNA (POLSKA)-JEST PREZYDENT, A NA CZELE RZĄDU STAJE PREMIER. 2- REPUBLIKI PREZYDENCKIE (USA, FRANCJA)-JEDNOCZEŚNIE Z WYBORAMI DO PARL...

TRANSPORT

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

TRANSPORT + ŁĄCZNOŚĆ = KOMUNIKACJA TRANSPORT - PRZENOSZENIE RZECZY MATERIALNYCH I PRZESYŁAENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ. ŁĄCZNOŚĆ - PRZESYŁANIE RZECZY NIEMATERIALNYCH (INFORMACJI, OBRAZU, DŹWIĘKU). KRYTERIA TRANSP. - ODLEGŁOŚĆ WYRAŻANA JEST W JEDNOSTKACH MIARY, CZASU (SZLAKI W GÓRACH) LUB JEST ODLEGŁ...

Geografia polityczna i gospodarcza

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4655

Odpowiada na takie pytania jak: co to jest geografia, jakie są działy geografii, czym zajmuje się geografia polityczna i gospodarcza, jak środowiska naturalne wpływa na działalność człowieka porusza takie zagadnienia jak determinizm geograficzny,

GAŚ jak klasyfikujemy zasoby, erozja, funkcje lasów...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Jadwiga Lipińska
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1351

...Zasoby naturalne wyróżnia się także pod względem użyteczności. Na tej podstawie dzieli się je na: surowce mineralne - są to użyteczne dla człowieka skały i minerały. Jeśli występują w złożach, tzn. w dużym nagromadzeniu, nadają się do eksploatacji i wykorzystania. Stanowią one około 75% suro...

Rasy ludzkie - omówienie

 • dr Józef Kozysa
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

Rasy ludzkie: Biała (europeidalna): europejska żydowska hinduska Żółta (mongoidalna): azjatycka amerykańska (Indianie, Eskimosi) Czarna (negroidalna): afrykańska australijska polinezyjsko-melanezyjska Typy rasy białej europejskiej: Nordycki - smukła sylwetka, włosy blond/rude, jasna kar...