GAŚ jak klasyfikujemy zasoby, erozja, funkcje lasów...

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GAŚ jak klasyfikujemy zasoby, erozja, funkcje lasów... - strona 1 GAŚ jak klasyfikujemy zasoby, erozja, funkcje lasów... - strona 2 GAŚ jak klasyfikujemy zasoby, erozja, funkcje lasów... - strona 3

Fragment notatki:...Zasoby naturalne wyróżnia się także pod względem użyteczności. Na tej podstawie dzieli się je na:
surowce mineralne - są to użyteczne dla człowieka skały i minerały. Jeśli występują w złożach, tzn. w dużym nagromadzeniu, nadają się do eksploatacji i wykorzystania. Stanowią one około 75% surowców stosowanych w gospodarce. Występują we wszystkich postaciach - stałej, ciekłej i gazowej. Należą do zasobów nieodnawialnych. Rozmieszczenie złóż surowców mineralnych jest na Ziemi nierównomierne, a ich dostępność różna. Obecnie najważniejszymi surowcami mineralnymi są:
paliwa kopalne (surowce energetyczne): ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i pierwiastki promieniotwórcze...

...drewno - jest wykorzystywane do produkcji energii cieplnej oraz wykorzystywany w budownictwie. Zasoby leśne, mimo że się odradzają, zalicza się do nieodnawialnych zasobów naturalnych, gdyż proces ich odrastania jest bardzo powolny i długotrwały...

...gleba - jest zasobem odpowiedzialnym za produkcję roślinną. Łatwo ulega degradacji i mimo że w wyniku procesu glebotwórczego ma możliwość odradzać się, proces ten postępuje bardzo powoli, stąd gleby należą do trudno odnawialnych zasobów naturalnych...

...Jednym z przykładów erozji wodnej jest spłukiwanie cząstek gleby przez wody deszczowe. Zjawisko to zachodzi podczas każdego deszczu, a jego nasilenie zależy od stopnia pokrycia ziemi roślinnością. Najlepszą osłoną gleb w przypadku erozji są lasy i zbiorowiska trawiaste. Wycinając lasy i niszcząc naturalne zespoły roślinne, człowiek odsłania gleby i przyczynia się znacznie do przyspieszenia erozji...


(…)


1. Jak klasyfikujemy zasoby ?
Ad.1
zasoby naturalne Ziemi
Zasoby naturalne są to wszelkie występujące na Ziemi naturalne dobra możliwe do wykorzystania przez człowieka. Dzieli się je na:
zasoby odnawialne - uzupełniane w sposób ciągły lub sezonowo, np. roślinność, zwierzęta.
zasoby nieodnawialne - ich ilość jest ograniczona, przez co mogą one ulec wyczerpaniu, np. węgiel kamienny, ropa naftowa.
zasoby częściowo odnawialne, np. gleby, woda.
Zasoby naturalne wyróżnia się także pod względem użyteczności. Na tej podstawie dzieli się je na:
surowce mineralne - są to użyteczne dla człowieka skały i minerały. Jeśli występują w złożach, tzn. w dużym nagromadzeniu, nadają się do eksploatacji i wykorzystania. Stanowią one około 75% surowców stosowanych w gospodarce. Występują we wszystkich postaciach - stałej, ciekłej i gazowej. Należą do zasobów nieodnawialnych. Rozmieszczenie złóż surowców mineralnych jest na Ziemi nierównomierne, a ich dostępność różna. Obecnie najważniejszymi surowcami mineralnymi są:
paliwa kopalne (surowce energetyczne): ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i pierwiastki promieniotwórcze.
zasoby metaliczne: żelazo, boksyt, mangan, magnezyt, miedź, ołów, cynk, cyna, wolfram, chrom, złoto, srebro, platyna, uran, rtęć, molibden i inne.
zasoby niemetaliczne: chlorek sodu, fosforyty, azotany, siarka i inne.
zasoby skalne (lite i zwięzłe): granity, bazalty, zlepieńce, piaskowce, marmury, wapienie, gipsy, gliny, piaski, iły i inne.
zasoby zdobnicze, np. kamienie szlachetne i półszlachetne.
woda - jest ona wykorzystywana przede wszystkim jako woda…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz