Pytania z kolokwium - Bomba ekologiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z kolokwium - Bomba ekologiczna - strona 1 Pytania z kolokwium - Bomba ekologiczna - strona 2

Fragment notatki:

Reakcja ekosystemu na ingerencje człowieka: 1.Bomba ekologiczna z opóźnionym zapłonem to np. eksplozja demograficzna, efekt cieplarniany,
ubytki ozonu, wycinanie lasów deszczowych.
2.Odwet ekologiczny: ujawnienie się nieprzewidzianych następstw niweczących przewidziane zyski lub stwarzające nowe problemy, na skutek przekształcania ekosystemu z pominięciem obowiązujących w nim praw, np. urbanizacja, eksploatacja zasobów, wprowadzanie obcych dla danego ekosystemu roślin lub zwierząt.
3.Bumerang ekologiczny: ujawnienie się nieprzewidzianych następstw niweczących przewidziane zyski lub stwarzające nowe problemy, na skutek działań prowadzących do ochrony środowiska.
Proces niszczenia ozonosfery przez freon
Freon czyli związek chloro-fluoro-węglowodorowy. Jest to nie
palny i nietoksyczny środek chłodzący. Okazało się, że zaleta freonu, czyli to że nie gromadzą się na
powierzchni ziemi, tylko unoszą się w górę, zagraża życiu na ziemi. W warstwie ozonowej pod
wpływem światła rozpadają się na związki chloru i fluoru. Atomy chloru reagują z cząsteczką ozonu i
powstaje tlenek chloru i tlen. Powstały tlenek chloru rozpada się przez atom tlenu i powstaje atom
chloru, który od nowa zaczyna reagować z cząsteczką ozonu i proces się zapętla nawet 1000razy.
Proces kończy się zazwyczaj gdy chlor przemieści się do troposfery i spadnie z deszczem na ziemię.
Dlaczego temperatura przy ziemi jest większa?
Gazy cieplarniane to: para wodna, CO2, metan, N20 i freon 11, freon 12. Gazy te działają jak koc,
odbijając ciepło we wszystkich kierunkach, w tym do ziemi co powoduje nagrzewanie się jej
powierzchni, dlatego przy ziemi jest najcieplej. Jest to tzw. efekt szklarniowy. Warto dodać, że kula
ziemska jest akumulatorem ciepła i szybkość oddawania ciepła jest o wiele niższa niż zawarte w ziemi
ciepło.
Zdolność nośna ekosystemu
Zdolność nośna ekosystemu- granica wydajności środowiska (zasoby pokarmu, miejsce do osiedlania
się)
Ograniczenie zasobów pokarmu prowadzi do konfliktów. Utrzymywanie się populacji danego gatunku
na granicy nośnej ekosystemu jest możliwe przy jednoczesnym odtwarzaniu zużywanych zasobów.
Trwałe wyczerpanie zasobów prowadzi do naturalnego obniżenia się zdolności nośnej ekosystemu co
dalej prowadzi do zmniejszenia populacji. Według szacunków bezkolizyjne współistnienie
antroposfery o biosfery jest uwarunkowane liczbą ludności na poziomie 2,5mld.
Skutkiem eksplozji demograficznej są utrudniony dostęp do wody pitnej i urządzeń
sanitarnych w niektórych krajach.


(…)

… są utrudniony dostęp do wody pitnej i urządzeń
sanitarnych w niektórych krajach.
Erozja wodna:
Może występować jako spłukiwanie luźnej warstwy gleby deszczem, podmywanie brzegów rzeki,
kształtowanie się dna rzeki strumieniem wody, niszczenie dna rzeki poprzez niesiony rzeką materiał
skalny i niszczenie brzegów mórz przez fale. Erozji sprzyja nachylenie terenu i mała retencyjność
(powstrzymywanie) gleby. Erozji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz