Fizykochemiczne metody analiz - strona 2

note /search

Chemia analityczna - podstawowe pojęcia

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Podstawowe pojęcia 1 Wyniki analizy próbki dostarczonej do laboratorium tylko w pewnym przy-oliżeniu odpowiadają prawdziwej zawartości oznaczanego składnika. Oczywiście należy dążyć do opracowywania i stosowania takich metod, aby błąd był możliwie najmniejszy, a wyniki najbardziej zbliżone do rzecz...

Potencjometria elektrody jednoselektywne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem elektrod jonoselektywnych. Zastosowanie metod z wykorzystaniem elektrod czułych na jony Cl- oraz H+. 2. Odczynniki i aparatura: Roztwory bazowe: 0,l M HC1 0,1MAgNO3 Aparatura pomiarowa: potencjometr elektroda jonoselektywna na jony Cl"

Potencjometria elektrody jednoselektywne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Temat: Potencjometria elektrody jednoselektywne Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem elektrod jonoselektywnych. Zastosowanie metod z wykorzystaniem elektrod czułych na jony Cl- oraz H+. 2. Odczynniki i aparatura: Roztwory bazowe: 0...

Potencjometria - ćwiczenie 5

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

(Ćwiczenie nr 5) Potencjometria - elektrody jonoselektywne Wstęp Metody potencjometryczne sprowadzają się do pomiaru siły elektromotorycznej SEM ogniwa złożonego z dwóch półogniw (elektrod) zanurzonych w badanym roztworze. Mierzona siła elektr...

Procedura obsługi spektrofotometru w ćwiczeniu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Procedura obsługi spektrofotometru w ćwiczeniu nr 4: I. Krzywa kalibracji. 1. Włącz Spektrofotometr (przycisk z tyłu aparatu) 2. Wciśnij przycisk „Prog.” i zmień nr procedury na „1” (wprowadź z klawiatury numerycznej) 3. Potwierdź klawiszem „ENTER” 4. Wprowadź odpowiednią długość fali (z klawia...

Przewodnictwo elektrolitów - ćwiczenie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1764

(Ćwiczenie nr 2) Przewodnictwo roztworów elektrolitów Wstęp Wg drugiego prawa Ohma, opór R przewodnika o stałym przekroju A jest wprost proporcjonalny do jego długości l, zaś odwrotnie proporcjonalny do pola przekroju A. Zależność można wyraz...

Spektrofotometria w świetle widzialnym - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483

Spektrofotometria w świetle widzialnym WSTĘP: W celu oznaczenia stężenia Chromu VI w próbce wykorzystano metodę Chromu VI z DFK(z Fenylokarbazydem jako barwnikem) W pierwszej kolejności wykonano widmo dla wzorcowego roztworu Chromu VI ...

Spektrometr fluorescencji atomowej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Spektrometr fluorescencji atomowej (AFS) firmy P S Analytical, który składa się z dwóch analizatorów: Millenium Merlin - analizatora rtęci Millenium Excalibur - analizatora pierwiastków tworzących lotne wodorki: arsenu i selenu Spektrometr absorpc...

Spektroskopia atomowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

ROZDZIAŁ 5 SPEKTROSKOPIA ATOMOWA 5.1. Spektralna analiza emisyjna. 5.1.1. Podstawy teoretyczne. Wszystkie ciała stale, ciekłe i gazowe mogą się stać w pewnych warunkach źródłem promieniowania, które po przejściu przez monochromator, ulega rozdziałowi na tzw.linie spektralne. Taki zbiór linii, dla...

Spektroskopia optyczna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

Wprowadzenie. Spektroskopia optyczna obejmuje metody badania materii przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego, które może być w danym układzie wytwarzane lub może z układem oddziaływać. Spektrometria zajmuje się rejestracją i pomiarami efektów tych fizycznych zjawisk dostarczając szeregu in...